„Jeden za všechny - všichni za jednoho - to je základní myšlenka projektu Happy kids“.

24.6.2024 |  Jan Podlena

Smyslem projektu nebylo jen dětem zprostředkovat zážitek z cirkusového prostředí. O mnoho víc byl kladen důraz na možnost, aby si každý žák otestoval své hranice, zjistil své možnosti, a odhalil své mnohdy skryté talenty, které v běžném životě zůstanou bez povšimnutí. A stát uprostřed manéže a předvést svůj um taky vyžadovalo notnou dávku odvahy i překonání trémy. Odměnou pak byl zasloužený obrovský aplaus publika, který přinesl dětem báječný pocit důležitosti a jedinečnosti. 

Děti trénovaly pod vedením profesionálních artistů, kterým za to, co s dětmi dokázali za tak krátkou dobu nacvičit, patří obrovský dík. Velký dík také patří všem pedagogům, kteří děti doprovázeli a podporovali na trénincích i při představeních po celý týden. 

Díky všem se tak děti nakonec opravdu na pár chvil staly akrobaty, provazochodci, kouzelníky, žongléry, klauny, fakíry, hrály černé divadlo nebo předváděly artistické kousky na visuté hrazdě. Předvedly obdivuhodné výkony a bylo vidět, jak si všechna vystoupení užívají. Byl to pro ně jistě skvělý zážitek, na který budou mít krásné vzpomínky. A díky propojení všech ročníků, si děti odnášejí nejen skvělé zážitky, ale i nové kamarády.   

V neposlední řadě děkujeme i všem rodičům za podporu jejich dětí a podporu tohoto projektu, a také všem, kteří nám v tak hojném počtu pomohli se stavěním i bouráním cirkusového šapitó, protože i oni byli jedním z důležitých střípků této nádherné týdenní mozaiky.


Opravdu povedená a důstojná oslava třicetin Sportovky.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies