ŠkolaProjekty

Oborové práce žáků 9.ročníku

Práci posuzuje dvoučlenná komise složená z učitelů. Hodnocení se provádí na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny třemi stupni - vynikající, velmi dobrá,…