ŠkolaProjekty

PODPORA KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ V LITVÍNOVĚ - "školský projekt"

CZ. 02.3.61/0./0.0/19_075/001643 V průběhu ledna 2020 začala na litvínovských školách realizace projektu s názvem ,, Podpora kvality vzdělávání v Litvínově“. Projekt je financován prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.…

Oborové práce žáků 9.ročníku

Práci posuzuje dvoučlenná komise složená z učitelů. Hodnocení se provádí na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny třemi stupni - vynikající, velmi dobrá, dostačující. Každému žákovi,…