Projekty

Škola je v současné době zapojena v těchto projektech:

Podpora pedagogických pozic CZ.02.02.XX/00/22_002/0005031

Škola byla zapojena v následujících projektech:

Národní plán obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí, žáků a jejich digitálních kompetencí, evidenční číslo 0067/DIGIPOMUCKY/2022.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Šablony III – OPVV – Podpora projektové výuky, realizace od 11/2020, ukončení 10/2022

Šablony III. – OPVV – vzájemné návštěvy, párová výuka, spolupráce, ukončení v 10/2022

MAP Litvínov – DVPP ve FIE, pokračování projektu

Projekt DoFe – účast žáků 8. ročníků

Partnerská škola projektu Ředitel Naživo – stínování ŘŠ

Partnerská škola Katedry managementu UK – stínování ŘŠ,

Spolupráce s NPI – účast ve strategické skupině projektu SYPO (ŘŠ), podpora ICT.  

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies