Vize

Vize školy

Vize SSZŠ: "ROSTEME SPOLU"

Vytváříme podmínky pro vzájemné učení a společný růst ve spokojeném světě.

Vize SSZŠ Litvínov "Rosteme spolu" je založena na vzájemném respektu, důvěře a sdílených principech, které všichni ve školním prostředí žijí a naplňují.

Vize pro nás znamená:

Žák

Chceme, aby se všichni žáci učili naplno, s radostí a s rovnými šancemi.

Chceme vést žáky tak, aby byli připraveni na příležitosti a výzvy světa 21.století a aby odcházeli ze školy s motivací k celoživotnímu vzdělávání.

Chceme vést žáky k sebepoznávání, seberozvoji, k důvěře ve své schopnosti i k zodpovdnosti za své učení.

Učitel

Chceme být respektujícími a tvořivými učiteli, kteří budují vztahy založené na vzájemné důvěře a vytvářejí příležitosti pro učeníkaždého dítěte tak, aby mohl co nejlépe rozvíjet svůj potenciál.

Chceme být žákům průvodci na cestě ke vzdělání a partnery, kteří vytvářejí otevřené a učící se společenství a neustále sledují dopad své práce na děti a jejich učení.

Prostředí, vztahy

Usilujeme o kvalitní spolupráci s rodiči žáků, podporujeme a rozvíjíme otevřené vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

Rozvíjíme vztahy s partnery školy, podporujeme vztahy a udržitelný rozvoj s obcí.

    

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies