Družina

Aktuality I oddělení II. oddělění III. oddělení IV. oddělení V. oddělení VI. oddělení VII. oddělení

Vedoucí vychovatelkou je Dana Poláková.

Poplatek za školní družinu se nevybírá.

Přihlašování žáků do ŠD: K docházce je žák zapsán rodiči nebo jiným zákonným zástupcem tak, že vyplní přihlášku. Sdělí rozsah docházky, způsob odchodu žáka z družiny a uvede náhradní kontakt pro případ mimořádné situace (nevyzvednou-li si žáka ve ŠD a nebudou k zastižení).

Ranní služba probíhá od 6:00 do 8:00 hodin, při děleném vyučování se prodlužuje do 9.00 hodin. Ráno mohou docházet i žáci I. stupně, kteří nejsou přihlášeni  k pravidelné docházce do ŠD nebo žáci II. stupně, kteří jsou omezeni spojem ze vzdálených obcí.

Odpolední služba začíná po skončení vyučování  žáků a končí v 16:30 hodin. Vyzvedávání a propouštění žáků: je možné po první části činnosti (nebo po skončení tréninku, zájmového kroužku).

Pondělí: odchody po obědě: 13:30 - 14:00 hod., dále od 15:00 - 16:30 hod. Úterý - pátek: 13:15 - 13:45 hod., dále od 15:00 - 16:30 hod. Na zazvonění - videotelefony.    

Z důvodu bezpečnosti a hygieny rodiče čekají na žáky před vstupními dveřmi do školní družiny.  

Propouštění  žáků ze ŠD po telefonu není dovoleno. Rodiče mohou změnu odchodu oznámit e-mailem paní vychovatelce nebo do notýsku žáka.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies