ŠkolaŠkolní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Zabývá se péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a metodickým vedením pedagogů při práci s těmito žáky. Činností ŠPP je také práce s kolektivem třídy, ve spolupráci s metodičkou prevence mapování vztahů v třídních kolektivech. Každoročně se ŠPP zabývá nastupujícími prvňáčky, u kterých se souhlasem jejich zákonných zástupců provádíme Test rizika čtení a psaní pro ranné školáky, daří se nám tak včas podchytit problematické oblasti u některých dětí, nezralost percepčních schopností, grafomotorickou neobratnost, logopedické vady. V poslední době také stoupá počet dětí s logopedickými vadami, s těmito dětmi pracujeme podle doporučení  SPC.

  • Ve škole pracuje speciální pedagog, který  úzce spolupracuje s učiteli a je k dispozici dětem i jejich rodičům.
  • Škola nabízí ojedinělé projekty (sociometrie tříd, kariérové poradenství…).
  • Speciální pedagog se individuálně věnuje dětem s poruchami učení.
  • Nabízí v případě potřeby krizovou intervenci pro žáky a pomoc rodičům

Vedoucí ŠPP je Mgr. Kateřina Bukvajová, přítomna ve škole každé pondělí a úterý.

 

Škola se od září 2021 zapojila do projektu Ministerstva školství  sszslitvinov.cz/web/aktuality/desatero-pro-primarni-prevenci.5554