Neprehlédněte

„Jeden za všechny - všichni za jednoho - to je základní myšlenka projektu Happy kids“.

„Jeden za všechny - všichni za jednoho - to je základní myšlenka projektu Happy kids“.....

Smyslem projektu nebylo jen dětem zprostředkovat zážitek z cirkusového prostředí. O mnoho víc byl kladen důraz na možnost, aby si každý žák otestoval své hranice, zjistil své možnosti, a odhalil své mnohdy skryté talenty, které v běžném životě zůstanou bez povšimnutí. A stát uprostřed manéže a předvést svůj um taky vyžadovalo notnou dávku odvahy i překonání trémy. Odměnou pak byl zasloužený obrovský aplaus publika, který přinesl dětem báječný pocit důležitosti a jedinečnosti. 

Děti trénovaly pod vedením profesionálních artistů, kterým za to, co s dětmi dokázali za tak krátkou dobu nacvičit, patří obrovský dík. Velký dík také patří všem pedagogům, kteří děti doprovázeli a podporovali na trénincích i při představeních po celý týden. 

Díky všem se tak děti nakonec opravdu na pár chvil staly akrobaty, provazochodci, kouzelníky, žongléry, klauny, fakíry, hrály černé divadlo nebo předváděly artistické kousky na visuté hrazdě. Předvedly obdivuhodné výkony a bylo vidět, jak si všechna vystoupení užívají. Byl to pro ně jistě skvělý zážitek, na který budou mít krásné vzpomínky. A díky propojení všech ročníků, si děti odnášejí nejen skvělé zážitky, ale i nové kamarády.   

V neposlední řadě děkujeme i všem rodičům za podporu jejich dětí a podporu tohoto projektu, a také všem, kteří nám v tak hojném počtu pomohli se stavěním i bouráním cirkusového šapitó, protože i oni byli jedním z důležitých střípků této nádherné týdenní mozaiky.


Opravdu povedená a důstojná oslava třicetin Sportovky.

 

24.6.2024 | Jan Podlena
Oslava 30. výročí Sportovky

Oslava 30. výročí Sportovky....

Ve čtvrtek jsme strávili příjemné odpoledne na zahradě školy. U příležitosti 30. výročí Sportovní školy jsme společně vysadili pamětní lípu. Také jsme si připomněli zakladatele Sportovky Mgr. Václava Hořejšího slavnostní odhalením lavičky s jeho jménem. Součástí akce byla také prohlídka školy, výstava výtvarných prací žáků školy a raut.

Krásným hudebním vystoupením zpestřili odpoledne žáci 1. a 6. třídy  pod vedením paní učitelky Ivany Janovské a paní učitelky Jany Zemčíkové.  

 

7.6.2024 | Veronika Šťovíčková
Hledáme posilu do týmu pedagogů Sportovky

Hledáme posilu do týmu pedagogů Sportovky....

Do našeho týmu pedagogů, hledáme:

TŘÍDNÍ UČITEL/ UČITELKA pro alternativní třídy 2. stupně ZŠ

Požadavky:

 • VŠ vzdělání (ideálně Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro 2. stupeň)
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti
 • ochota a připravenost zapojit se do třídních, školních a mimoškolních projektů (např. slavnosti, jarmarky apod.)
 • ochota vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • zájem o respektující a partnerský přístup k dětem i dospělým

Když se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření alternativních tříd
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup k vyučování
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů
 • věnovat dětem dostatek času (ve třídě je max. 16 žáků)

Jsme tým lidí, kteří hledají cesty, jak učit a vychovávat co možná nejlépe. Společně utváříme školu, ve které žijí spokojené a naplněné děti, obklopené uměním, vědou a smyslem pro morálku. Spolu s dětmi tvoříme společenství, kde se učíme, hrajeme divadlo, věnujeme se výtvarnému umění, hudbě i pohybu.

Naším cílem je zdravý, tvůrčí, autonomní člověk, rozumějící sobě samému i světu kolem sebe, který do mezilidských vztahů a práce vnáší smysl, tvořivost, poctivost, respekt a laskavost. K tomuto ideálu lidství jsme stále jen na cestě. Po této cestě chceme děti vést a víme, že je můžeme dovést jen tak daleko, kam až jsme sami došli. Víme, že se musíme sami rádi učit a sami se vyvíjet.

Pokud je vám tento přístup blízký, ozvěte se nám. Najdete u nás prostor pro seberealizaci, v němž pak práce není povinností, ale tvořivým a smysluplným posláním. 

Životopisy a motivační dopisy zasílejte na: [email protected] 

 

21.2.2024 | Lenka Walterová
Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky....

Pro žáky 9. tříd již od září nabízíme přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky a českého jazyka.

Paní učitelka Mgr. Vimrová ve čtvrtek od 7.00 hodin matematika, paní učitelka Mgr. Beláková v pátek od 7.00 matematika a pan učitel Mgr. Foukal ve středu od 7.00 hodin český jazyk. Vždy po předběžné domluvě s pedagogem.

 

8.2.2024 | Leona Rybková
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ZÁPIS DO 1. TŘÍD....

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme vás na ZÁPIS DO 1. TŘÍD, který se koná v středu 3. 4. od 13.00 - 17.00 hodin a ve čtvrtek 4. 4. od 8.00 do 15.00 hodin. 

Jak probíhá zápis do školy?

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě zlomovým okamžikem. Končí jím bezstarostné dětství a začíná období, kdy si děti už nebudou jen hrát, ale taky se učit. K tomu sice dochází už ve školce, nicméně škola je přeci jen něco maličko jiného. Jak se na školu připravit? Co byste o zápisu měli vědět?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let věku. Výjimkou jsou děti, které dostanou odklad povinné školní docházky. Prvním krokem, jak přihlásit dítě do školy, je podat přihlášku do školy a vyplnit zápisový lístek (to určitě znáte už ze školky, taky jste podávali přihlášku do mateřské školy).

Co by předškolák měl k zápisu umět?

 • Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců.
 • Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození.
 • Mělo by zvládnout sebeobsluhu.
 • Mělo by také být samostatné a schopné nějakou dobu udržet pozornost
 • Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.
 • Co se kreslení týká, dítě by mělo zvládnout nakreslit postavu člověka s detaily, dům, strom apod.
 • Řeč by měla být bez větších nedostatků ve výslovnosti, dítě se snaží mluvit ve větách, dokáže vyjádřit myšlenku. Umí rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost, stejně tak jednotné a množné číslo.
 • Rozlišuje nahoře, dole, vedle, na, nad, před, pod, vedle, mezi, nahoře - dole, nízko - vysoko, první - poslední, daleko – blízko, dnes – včera, dřív - později atd.
 • Napočítá do 5, pozná geometrické tvary.
 • Umí seřadit 5 prvků podle velikosti.
 • Roztřídí předměty do skupin podle tvaru, barvy, velikosti, …
 • Odpoví na otázku.
 • Pozná, co do skupiny nepatří.
 • Řekne krátkou básničku.
 • Umí si zavázat tkaničku.
 • Dítě by také mělo znát a používat základní společenská pravidla – pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit…).

 

 

 

Číst dál8.2.2024 | Pavel Škramlík
O nadání aneb dar máme každý

O nadání aneb dar máme každý....

Srdečně zveme rodiče, zákonné zástupce a učitele na inspirativní setkání zaměřené na téma nadání a jeho rozvoj

Ve čtvrtek 8. února 2024 od 17.00 do 18.30 hodin

Místo konání: SSZŠ Litvínov, Interaktivní učebna

Podkrušnohorská 1677

436 01 Litvínov

Připojte se k diskuzi o rozpoznávání a podpoře nadání u dětí, vedené zkušenou lektorkou Mgr. Danou Hádkovou - spoluautorkou projektu Badatelská akademie Datel. Získáte vhled do strategií, které podporují individuální rozvoj a objevení talentů u vašich žáků či dětí.

Těšíme se na vás!

 

15.1.2024 | Pavel Škramlík

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies