Oblastní kolo ve florbalu

V pátek, 15.11., se konalo oblastní kolo ve florbalu. Turnaj byl určen pro mladší i starší věkové kategorie dívek i chlapců základních škol. Týmy, v každé kategorii, které se v tomto turnaji umístily na 1. a 2. místě, postupují do okresní kola,…

Moderní hodiny chemie pro žáky 8. a 9.tříd

Naši žáci 8. a 9. ročníků měli možnost prožít část své výuky ukázkami chemických pokusů. Studenti Vysoké školy chemicko - technologické si pro ně připravili dvě témata, a to Úvod do chemie a Přeměny energií. Žáci shlédli komentované pokusy např. se…

Projekt "Jsem laskavec"

Nadace Karla Janečka již třetím rokem, vždy 13. listopadu, v rámci celosvětového dne laskavosti, pořádá akci Jsem laskavec. Do této akce jsme se opět zapojili a jako laskavost jsme si vybrali sázení stromků v Šumenském údolí. Děti z 5.C společně s…

Projektový den - 30. výročí Sametové revoluce

V pondělí 11. 11. 2019 se na druhém stupni konal projektový den u příležitosti třicátého výročí sametové revoluce. Žáci se prostřednictvím různých aktivit seznamovali s předrevolučním životem společnosti. Projekt byl symbolicky zahájen cinkáním…

19.
Listopadu

Dějepisná soutěž k výročí Samatové revoluce - Gymnázium Litvínov

20.
Listopadu

Laboratorní práce - Schola Humanitas

21.
Listopadu

Slavnost padajícího listí - ŠD

21.
Listopadu

Miniburza SŠ na hale školy

Děkujeme všem našim partnerům