Oblastní kolo ve florbalu

Oblastní kolo ve florbalu

Ve dnech 28. a 29. 11. se ve sportovní hale Koldům konalo oblastní kolo ve Florbalu. Naši žáci se zapojili do všech kategorií 2. st. ZŠ. V kategorii mladších dívek jsme bohužel byli jediní, kteří se přihlásili a bez boje tedy postoupili do okresního kola. V kategorii starších dívek jsem se po vyrovnaném průběhu všech utkání umístili na 3. místě, mladší i starší kluci obsadili po boji ve finále 2. postupové místo na okresní kolo, které se konalo v pátek 02. 12. ve sportovní hale ve Velebudicích. 

 

V okresním kole dosáhli největšího úspěchu naše mladší dívky, které až vlivem skóre nepostoupily do krajského finále a obsadily skvělé 2. místo. Mladší kluci skončili celkově třetí a starší kluci čtvrtí. Nutno podotknout, že systém turnaje a hrací doba nebyla nakloněna objektivnímu soupeření nejlepších škol v okrese. Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.  

 

Mladší dívky: 

Zuzka Šimečková, Nikola Zikmundová, Majda Havlíčková, Berča Vačkářová, Adéla Rosenbaumová, Adéla Jelínková, Naty Hublová, Terka Hladíková, Julča Balázsová a Lucka Blažková. 

 

Starší dívky: 

Míša Racíková, Nela Salačová, Barča Havlíčková, Eliška Zemčíková, Adéla Tojnarová, Terka Miklovičová, Sára Thomasová, Dana Haasová, Pája Kroupová, Jířa Hautvogelová, Náťa Vatrtová

 

Mladší chlapci: 

Láďa Kozerich, Filip Pipota, Dan Semenyšín, Pavel Štorkán, Štěpán Kafan, Ondra Suk, Martin Grobl, Patrick Fišer, Vláďa Kýhos, Tomáš Kasanda, Matyáš Makovička

 

Starší chlapci: 

Max Patlevič, Kuba Petružálek, Honza Hauptvogel, Jindra Balej, Vašek Kos, Lukáš Kačaba, Kevin Kváš, Radek Kočí, Vojta Kotlan, Tobias Starý, Tobias Jelínek.  

 

7.12.2023 | Roman Havlíček
Výsledky hodnocení ČŠI

Výsledky hodnocení ČŠI

Po osmi letech hodnotila Česká školní inspekce naší školu. Inspekční činnost v základní škole, ve školní družině a školním klubu proběhla ve dnech 10. – 12. října 2023Jsme potěšeni, že ČŠI ocenila zejména klima a vzájemné vztahy, program školy i materiální podmínky, vzdělávání pedagogických pracovníků a výměnu zkušeností i práci školní družiny a klubu. Úplnou zprávu si můžete přečíst v příloze. 

 

20.11.2023 | Pavel Škramlík
Oblastní kolo ve florbalu

Oblastní kolo ve florbalu

Ve dnech 28. a 29. 11. se ve sportovní hale Koldům konalo oblastní kolo ve Florbalu. Naši žáci se zapojili do všech kategorií 2. st. ZŠ. V kategorii mladších dívek jsme bohužel byli jediní, kteří se přihlásili a bez boje tedy postoupili do okresního kola. V kategorii starších dívek jsem se po vyrovnaném průběhu všech utkání umístili na 3. místě, mladší i starší kluci obsadili po boji ve finále 2. postupové místo na okresní kolo, které se konalo v pátek 02. 12. ve sportovní hale ve Velebudicích. 

 

V okresním kole dosáhli největšího úspěchu naše mladší dívky, které až vlivem skóre nepostoupily do krajského finále a obsadily skvělé 2. místo. Mladší kluci skončili celkově třetí a starší kluci čtvrtí. Nutno podotknout, že systém turnaje a hrací doba nebyla nakloněna objektivnímu soupeření nejlepších škol v okrese. Všem žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy.  

 

Mladší dívky: 

Zuzka Šimečková, Nikola Zikmundová, Majda Havlíčková, Berča Vačkářová, Adéla Rosenbaumová, Adéla Jelínková, Naty Hublová, Terka Hladíková, Julča Balázsová a Lucka Blažková. 

 

Starší dívky: 

Míša Racíková, Nela Salačová, Barča Havlíčková, Eliška Zemčíková, Adéla Tojnarová, Terka Miklovičová, Sára Thomasová, Dana Haasová, Pája Kroupová, Jířa Hautvogelová, Náťa Vatrtová

 

Mladší chlapci: 

Láďa Kozerich, Filip Pipota, Dan Semenyšín, Pavel Štorkán, Štěpán Kafan, Ondra Suk, Martin Grobl, Patrick Fišer, Vláďa Kýhos, Tomáš Kasanda, Matyáš Makovička

 

Starší chlapci: 

Max Patlevič, Kuba Petružálek, Honza Hauptvogel, Jindra Balej, Vašek Kos, Lukáš Kačaba, Kevin Kváš, Radek Kočí, Vojta Kotlan, Tobias Starý, Tobias Jelínek.  

 

7.12.2023 | Roman Havlíček
Chemie v praxi - exkurze v úpravně vody Meziboří

Chemie v praxi - exkurze v úpravně vody Meziboří

Žákům 7. ročníků přibyl nový předmět. Chemie. Věda velmi zajímavá a hlavně potřebná, bez které si dnešní život nelze představit. Ve středu 21.11. jsme se vydali na komentovanou prohlídku Úpravny vody Meziboří, kterou nám zprostředkoval a zařídil pan učitel Martinák, učitel chemie. Na rozdíl od jiných škol máme tuto vodárnu tzv. za humny, takže se žáci 7.A a 7.B vydali ze školy pěšky. Ve vodárně se nás mile ujali. Nejprve se žáci dozvěděli něco o historii vodárny a jejím rozšíření a následně uvnitř jim byl vysvětlen postup, jakým se z vody, která do vodárny přitéká z Krušných hor zejména z přehrady Fláje, stane voda pitná, která je zbavena všech mechanických i bakteriálních nečistot a která splňuje dané hygienické normy po všech stránkách. Výklad byl zajímavý, včetně ukázky čištění filtračního písku, ionizačních trubic a ukázek ochranných obleků, které jsou pro zaměstnance životně důležité v případě havárie s chlorem. Posledním místem navštíveným ve vodárně byl "velín", odkud se všechny procesy ve vodárně řídí. Dozvěděli jsme se, že z "naší" vodárny je voda samospádem dopravována do okolí a dokonce až do části Ústí nad Labem a Litoměřic. Jediným místem, kam je nutné vodu čerpat je město Meziboří.

1.12.2023 | Radek Martinák
SAMET na Sportovce - 17. 11. 2023

SAMET na Sportovce - 17. 11. 2023

Žáci i učitelé druhého stupně naší školy si opět připomněli sametovou revoluci z listopadu 1989. Aktivně a s nadšením se tak zapojili do projektu Samet na školách, jehož cílem je přiblížit mladé generaci odkaz významné události našich moderních dějin.

Organizace akce se ujali dobrovolníci z řad žáků a žákyň devátých tříd, kteří s podporou učitele výchovy k občanství Romana Havlíčka vypracovali scénář a dohodli se se svými pedagogy na formě a způsobu jejich účasti v jednotlivých aktivitách.

Cílem projektu je vyzdvihnout hodnoty svobody a demokracie a aktivovat mladou generaci k zájmu o dění kolem sebe. Podařilo se to i letos. Při závěrečné reflexi zážitků a dojmů z jednotlivých stanovišť chlapci a dívky potvrdili, že se dozvěděli nové věci z období totality, byli překvapeni, v jakých podmínkách a s jakými omezeními museli žít jejich babičky a dědové. Z reakce většiny z nich vyplynulo, že si uvědomují, jak byla ta doba těžká a že jsou rádi, že se mají po všech stránkách mnohem lépe.

Všichni, kdo se na projektu podíleli, odvedli pořádný kus práce. Žáci si například vyzkoušeli při hře Kolik stojí čest, že každá volba má své následky a život není černobílý. Workshop Cesta do gulagu umožnil dětem vyzkoušet si, jak se cítili vězni totalitního režimu, jaké pro ně bylo ocitnout se bez jakéhokoli kriminálního provinění, jen proto, že nesouhlasí s režimem, mimo společnost a bez kontaktu se svými nejbližšími.

Dále si chlapci a dívky zacvičili autentickou sestavu Spartakiády, připomněli si v terénu brannou výchovu, ochutnali socialistickou kuchyni, užili si přehlídky módních hitů z doby totality, zúčastnili se ukázkové hodiny ruského jazyka nebo si poslechli písničky Karla Kryla a skupiny Spirituál kvintet.

Projekt Samet na školách zaštiťuje neziskový spolek Díky, že můžem, tvořený studenty a mladými lidmi. Cílem je připomenout vhodnými aktivitami hodnoty svobody a demokracie současné generaci a podpořit občanskou angažovanost.

 

21.11.2023 | Roman Havlíček
Informace SSZŠ k avizované stávce škol

Informace SSZŠ k avizované stávce škol

Vážení zákonní zástupci,

chceme Vás informovat, že v době vyhlášené stávky 27.11. 2023 je naše škola plně v provozu a vše probíhá dle rozvrhu a plánovaných aktivit.

Neznamená to však, že se jako škola distancujeme od některých vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 


Věříme, že při řešení ekonomické efektivity školství:

  • nedojde k snižování mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance, aby nebyl ohrožení provoz školy.   
  • nedojde ke snížení prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků, aby žáci měli kvalitní a moderní učební pomůcky.
  • nedojde k dramatickému snížení normativu, abychom mohli nabízet žákům větší příležitosti k učení prostřednictvím dělení skupiny nebo tandemové výuky.
  • nedojde k dramatickému omezení finančních prostředků na zajištění asistentů pedagoga, abychom mohli nabízet účinnou podporu žákům, kteří ji potřebují.
  • dojde ke slibovanému pevnému zakotvení pozic školního speciálního, sociálního pedagoga do struktur škol, abychom mohli nabízet žákům, kolektivům, ale i učitelům a zákonným zástupcům nabízet účinnou podporu formou cílené práce a konzultací.
  • dojde k dalšímu naplňování Strategie 2030+, kterou vnímáme společně s odbornou školní veřejností jako smysluplný materiál, který může pomoci ke zkvalitňování školství.

 

V Litvínově dne: 20.11. 2023

Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy

20.11.2023 | Pavel Škramlík
Další články

Děkujeme všem partnerům a podporovatelům

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies