Cílem Sportovky je ÚSPĚCH PRO KAŽDÉHO ŽÁKA!

Milí žáci, vážení rodiče,                                                                 prázdniny jsou za námi a jako vždy byly krátké. Přesto věřím, že jste si odpočinuli a že příjemně vstoupíme do 26. školního roku Sportovky. Hlavní událostí…

Slavnostní zahájení školního roku 2019 - 2020

V pondělí 2.9. společně zahájíme nový školní rok  2019 - 2020 na hřišti školy. Přivítáme naše nové prvňáčky a nové žáky do vyšších tříd. Dnes se obědy vydávají od 10.30 – 12.00 hodin Třídní schůzky rodičů  prvňáčků budou v úterý 3.9. od 16.00 hodin.…

Změna cen za obědy - Scolarest

Vážení rodiče, od 1.9.2019 dochází ve firmě Scolarest s.r.o. ke změně cen za obědy, které jsou stanoveny vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování. Výše finančního  limitu  je  dána věkovou skupinou k 31.8. v aktuálním kalendářním roce.   Žáci…

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro ORP Litvínov“, nebo také MAP II, je navazujícím projektem místního akčního plánu rozvoje vzdělávání I pro ORP Litvínov. Místní akční plán rozvoje vzdělávání je strategický dokument, zaměřující se…

2.
Září

Slavnostní zahájení nového školního roku na hřišti u školy

3.
Září

Třídní schůzky 1.tříd

5.
Září

Třídní schůzky II.stupně

5.
Září

Třídní schůzky I.stupně

Děkujeme všem našim partnerům