Školní družina + klub

Výlet v den velikonočních prázdnin - exkurze a aktivní den ve Středisku volého času v Mostě.

Prodejní výstava - projekt třídy 4.A - pozvánka

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy žáci třídy 4. A se jako první v Litvínově zapojili  do projektu z oblasti finanční gramotnosti Abeceda peněz, který zaštítila pobočka České spořitelny. Výzvu s nadšením přijali. Jak se s ní "poprali" máte…

Třídní schůzky a poradní sbor ředitele školy

Vážení rodiče,  zveme Vás na třídní schůzky a poradní sbor ředitele školy. Třídní schůzky I.stupně začínají v 16.15 hodin, schůzky II.stupně začínají v 16.45. Poradní sbor ředitele školy začíná v 15.45 hodin.   TĚŠÍME NA VAŠI ÚČAST.

25.
Dubna

Třídní schůzky I. a II. stupně

25.
Dubna

Schůzka k Banátu

25.
Dubna

Turnaj v miniházené

25.
Dubna

Poradní sbor ředitele školy

Děkujeme všem našim partnerům