Vysvědčení na Sportovce

Vážení rodiče žáků Sportovky,  dovolte mi, abych vám nejprve poděkoval za vaši spolupráci a pomoc se zvládnutím nelehkého období distančního vzdělávání. Vím, že pro Vás je velmi obtížné zajistit všechny povinnosti a zároveň podporovat děti při…

Děkujeme všem našim partnerům