Výchovné poradenství

Jmenuji se Marie Očenášková a působím jako výchovný poradce  na naší základní škole. Jsem  zde, abych poskytla podporu žákům, kteří se potýkají s emocionálními, sociálními nebo osobními výzvami.

V rámci našeho týmu spolupracujeme se školní sociální pedagožkou Pavlou Beránkovou, snažíme se,  abychom poskytly komplexní podporu pro naše žáky a vytvořily prostředí, kde se každý může cítit bezpečně a respektován.

Jsme tady, abychom vám pomohly. Neváhejte za námi přijít s jakýmkoli problémem nebo otázkou, kterou máte. Můžeme spolu pracovat na řešení a zajistit, abyste se cítili podporováni a mohli dosáhnout svých cílů.

Výchovný poradce zajišťuje:

 • Odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí,
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Hlavními činnostmi výchovného poradce jsou:

 • Poskytování poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
 • Vyhledávání a provádění orientačních šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a připravuje návrhy na další péči o tyto žáky.
 • Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenční činnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
 • Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.
 • Konzultační hodiny výchovného poradce nejsou pevně stanoveny a návštěva a konzultace je možná vždy po předchozí dohodě.

Kontakt: Mgr. Marie Očenášková, [email protected]

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies