Důležitá sdělení

Letní příměstský tábor Sportovky

Letní příměstský tábor Sportovky....

Vážení zájemci o letní příměstský tábor Sportovky,

připravujeme pro vás dva týdny plné her, sportování a různých aktivit a tvoření.

Letošní tábor proběhne v termínech 1. 7. – 5. 7. a 8. 7. – 12. 7. 2024

Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let. Rezervační systém v podobě elektronických přihlášek bude spuštěn od 1. 3. 2024. Vaše dítě bude po vyplnění a zaslání přihlášky a uhrazení poplatku přijato. Vzhledem k menší kapacitě míst bude systém ukončen nejpozději 31. 5. 2024, nebo v případě dřívějšího naplnění kapacity.

 

Těšíme se na známé i neznámé tváře.

 

1.2.2024 | Lenka Radošová
SAMET na Sportovce - 17. 11. 2023

SAMET na Sportovce - 17. 11. 2023....

Žáci i učitelé druhého stupně naší školy si opět připomněli sametovou revoluci z listopadu 1989. Aktivně a s nadšením se tak zapojili do projektu Samet na školách, jehož cílem je přiblížit mladé generaci odkaz významné události našich moderních dějin.

Organizace akce se ujali dobrovolníci z řad žáků a žákyň devátých tříd, kteří s podporou učitele výchovy k občanství Romana Havlíčka vypracovali scénář a dohodli se se svými pedagogy na formě a způsobu jejich účasti v jednotlivých aktivitách.

Cílem projektu je vyzdvihnout hodnoty svobody a demokracie a aktivovat mladou generaci k zájmu o dění kolem sebe. Podařilo se to i letos. Při závěrečné reflexi zážitků a dojmů z jednotlivých stanovišť chlapci a dívky potvrdili, že se dozvěděli nové věci z období totality, byli překvapeni, v jakých podmínkách a s jakými omezeními museli žít jejich babičky a dědové. Z reakce většiny z nich vyplynulo, že si uvědomují, jak byla ta doba těžká a že jsou rádi, že se mají po všech stránkách mnohem lépe.

Všichni, kdo se na projektu podíleli, odvedli pořádný kus práce. Žáci si například vyzkoušeli při hře Kolik stojí čest, že každá volba má své následky a život není černobílý. Workshop Cesta do gulagu umožnil dětem vyzkoušet si, jak se cítili vězni totalitního režimu, jaké pro ně bylo ocitnout se bez jakéhokoli kriminálního provinění, jen proto, že nesouhlasí s režimem, mimo společnost a bez kontaktu se svými nejbližšími.

Dále si chlapci a dívky zacvičili autentickou sestavu Spartakiády, připomněli si v terénu brannou výchovu, ochutnali socialistickou kuchyni, užili si přehlídky módních hitů z doby totality, zúčastnili se ukázkové hodiny ruského jazyka nebo si poslechli písničky Karla Kryla a skupiny Spirituál kvintet.

Projekt Samet na školách zaštiťuje neziskový spolek Díky, že můžem, tvořený studenty a mladými lidmi. Cílem je připomenout vhodnými aktivitami hodnoty svobody a demokracie současné generaci a podpořit občanskou angažovanost.

 

21.11.2023 | Roman Havlíček
Informace SSZŠ k avizované stávce škol

Informace SSZŠ k avizované stávce škol....

Vážení zákonní zástupci,

chceme Vás informovat, že v době vyhlášené stávky 27.11. 2023 je naše škola plně v provozu a vše probíhá dle rozvrhu a plánovaných aktivit.

Neznamená to však, že se jako škola distancujeme od některých vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 


Věříme, že při řešení ekonomické efektivity školství:

  • nedojde k snižování mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance, aby nebyl ohrožení provoz školy.   
  • nedojde ke snížení prostředků na ostatní neinvestiční výdaje (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků, aby žáci měli kvalitní a moderní učební pomůcky.
  • nedojde k dramatickému snížení normativu, abychom mohli nabízet žákům větší příležitosti k učení prostřednictvím dělení skupiny nebo tandemové výuky.
  • nedojde k dramatickému omezení finančních prostředků na zajištění asistentů pedagoga, abychom mohli nabízet účinnou podporu žákům, kteří ji potřebují.
  • dojde ke slibovanému pevnému zakotvení pozic školního speciálního, sociálního pedagoga do struktur škol, abychom mohli nabízet žákům, kolektivům, ale i učitelům a zákonným zástupcům nabízet účinnou podporu formou cílené práce a konzultací.
  • dojde k dalšímu naplňování Strategie 2030+, kterou vnímáme společně s odbornou školní veřejností jako smysluplný materiál, který může pomoci ke zkvalitňování školství.

 

V Litvínově dne: 20.11. 2023

Mgr. Pavel Škramlík, ředitel školy

20.11.2023 | Pavel Škramlík
Výsledky hodnocení ČŠI

Výsledky hodnocení ČŠI....

Po osmi letech hodnotila Česká školní inspekce naší školu. Inspekční činnost v základní škole, ve školní družině a školním klubu proběhla ve dnech 10. – 12. října 2023Jsme potěšeni, že ČŠI ocenila zejména klima a vzájemné vztahy, program školy i materiální podmínky, vzdělávání pedagogických pracovníků a výměnu zkušeností i práci školní družiny a klubu. Úplnou zprávu si můžete přečíst v příloze. 

 

20.11.2023 | Pavel Škramlík
Projekt MIU v doučování sociálně znevýhodněných žáků

Projekt MIU v doučování sociálně znevýhodněných žáků....

Naše škola se v roce 2023 účastní projektu Akreditovaného tréninkového centra metod pro osobní rozvoj, během něhož může více než 150 sociálně znevýhodněných žáků z celé České republiky využít práci s metodou instrumentálního uvědomování pro zlepšení a rozvoj kognitivních funkcí, posílení  sociálních kompetencí a školních návyků. Projekt je realizován v rámci investice 3.2.3. Národního plánu obnovy a je financován Evropskou unií.

7.9.2023 | Pavel Šiktanc

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies