Aktuality

Hledáme posilu do týmu pedagogů Sportovky

Hledáme posilu do týmu pedagogů Sportovky....

Do našeho týmu pedagogů, hledáme:

TŘÍDNÍ UČITEL/ UČITELKA pro alternativní třídy 2. stupně ZŠ

Požadavky:

 • VŠ vzdělání (ideálně Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, případně pro 2. stupeň)
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti
 • ochota a připravenost zapojit se do třídních, školních a mimoškolních projektů (např. slavnosti, jarmarky apod.)
 • ochota vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • zájem o respektující a partnerský přístup k dětem i dospělým

Když se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření alternativních tříd
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup k vyučování
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů
 • věnovat dětem dostatek času (ve třídě je max. 16 žáků)

Jsme tým lidí, kteří hledají cesty, jak učit a vychovávat co možná nejlépe. Společně utváříme školu, ve které žijí spokojené a naplněné děti, obklopené uměním, vědou a smyslem pro morálku. Spolu s dětmi tvoříme společenství, kde se učíme, hrajeme divadlo, věnujeme se výtvarnému umění, hudbě i pohybu.

Naším cílem je zdravý, tvůrčí, autonomní člověk, rozumějící sobě samému i světu kolem sebe, který do mezilidských vztahů a práce vnáší smysl, tvořivost, poctivost, respekt a laskavost. K tomuto ideálu lidství jsme stále jen na cestě. Po této cestě chceme děti vést a víme, že je můžeme dovést jen tak daleko, kam až jsme sami došli. Víme, že se musíme sami rádi učit a sami se vyvíjet.

Pokud je vám tento přístup blízký, ozvěte se nám. Najdete u nás prostor pro seberealizaci, v němž pak práce není povinností, ale tvořivým a smysluplným posláním. 

Životopisy a motivační dopisy zasílejte na: [email protected] 

 

21.2.2024 | Lenka Walterová
ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ZÁPIS DO 1. TŘÍD....

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme vás na ZÁPIS DO 1. TŘÍD, který se koná v středu 3. 4. od 13.00 - 17.00 hodin a ve čtvrtek 4. 4. od 8.00 do 15.00 hodin. 

Jak probíhá zápis do školy?

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě zlomovým okamžikem. Končí jím bezstarostné dětství a začíná období, kdy si děti už nebudou jen hrát, ale taky se učit. K tomu sice dochází už ve školce, nicméně škola je přeci jen něco maličko jiného. Jak se na školu připravit? Co byste o zápisu měli vědět?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let věku. Výjimkou jsou děti, které dostanou odklad povinné školní docházky. Prvním krokem, jak přihlásit dítě do školy, je podat přihlášku do školy a vyplnit zápisový lístek (to určitě znáte už ze školky, taky jste podávali přihlášku do mateřské školy).

Co by předškolák měl k zápisu umět?

 • Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců.
 • Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození.
 • Mělo by zvládnout sebeobsluhu.
 • Mělo by také být samostatné a schopné nějakou dobu udržet pozornost
 • Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.
 • Co se kreslení týká, dítě by mělo zvládnout nakreslit postavu člověka s detaily, dům, strom apod.
 • Řeč by měla být bez větších nedostatků ve výslovnosti, dítě se snaží mluvit ve větách, dokáže vyjádřit myšlenku. Umí rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost, stejně tak jednotné a množné číslo.
 • Rozlišuje nahoře, dole, vedle, na, nad, před, pod, vedle, mezi, nahoře - dole, nízko - vysoko, první - poslední, daleko – blízko, dnes – včera, dřív - později atd.
 • Napočítá do 5, pozná geometrické tvary.
 • Umí seřadit 5 prvků podle velikosti.
 • Roztřídí předměty do skupin podle tvaru, barvy, velikosti, …
 • Odpoví na otázku.
 • Pozná, co do skupiny nepatří.
 • Řekne krátkou básničku.
 • Umí si zavázat tkaničku.
 • Dítě by také mělo znát a používat základní společenská pravidla – pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit…).

 

 

 

Číst dál8.2.2024 | Pavel Škramlík
Projektová výuka tříd 3.A a 3.B

Projektová výuka tříd 3.A a 3.B....

Ve čtvrtek 8. února  měly 3. ročníky tandemovou výuku zaměřenou na projekt SRDCE. Děti se rozdělily do skupin, v nichž postupně navštívily jednotlivá stanoviště, kde mohly bádat a zkoumat srdce ve všech možných podobách. Zhlédly 3D fungování srdce ve VR brýlích, pitvaly srdce, zkoumaly srdeční tkáň i pod mikroskopem. Součástí projektové výuky byl i tvořivý koutek, kde žáci zhotovovali modely orgánů na velkoplošných formátech lidského těla. Třeťáci se do bádání ponořili celým svým srdcem, se zájmem pro objevování tajemství těla. A protože mají srdce na svém místě, tak i atmosféra byla skvělá.   

9.2.2024 | Jaroslava Balážová
Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky

Příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky....

Pro žáky 9. tříd již od září nabízíme přípravu na přijímací zkoušky na střední školy z matematiky a českého jazyka.

Paní učitelka Mgr. Vimrová ve čtvrtek od 7.00 hodin matematika, paní učitelka Mgr. Beláková v pátek od 7.00 matematika a pan učitel Mgr. Foukal ve středu od 7.00 hodin český jazyk. Vždy po předběžné domluvě s pedagogem.

 

8.2.2024 | Leona Rybková

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies