ŽáciTřídy7. AO třídě

Pravidla 7. A

Na tento školní rok si žáci 7. A stanovili tato pravidla:

 

Pomáháme si.

 

Hovoříme slušně.

 

Chováme se tak, jak bychom chtěli, aby se druzí chovali k nám.

 

Mluví jen jeden.

 

Respektujeme názory druhých.

 

Být připraven/a na vyučování.

 

Nezesměšňuji spolužáky.

 

NEPORUŠUJI PRAVIDLA, KTERÁ JSME SI STANOVILI.