Ing. Hana Nováková 203, Třídní učitelé 2. stupně

Narozena 31. 7. 1985 v Mostě. Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, fakultu životního prostředí a Doplňující pedagogické studium při univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Na SSZŠ působí od roku 2009, vyučuje přírodopis a německý jazyk.
Dále zde působí jako koordinátor environmentální výchovy.
Mezi její koníčky patří její dcerka, hokej, petanque, četba a turistika.

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies