Mgr. Zuzana Vimrová 6.B, Třídní učitelé 2. stupně

V roce 1999 maturovala na SPŠ Most, v letech 1999-2004 studovala na UJEP v Ústí nad Labem obor matematika, základy techniky pro druhý stupeň základní školy. Od roku 2003 vyučuje na SSZŠ Litvínov. Ve školním roce 2021/2022 je třídní učitelkou 9. B a vyučuje matematiku, přírodovědný blok, FIE

Má státní zkoušku z obchodní korespondence. Úspěšně absolvovala základní a pokročilý kurz informační gramotnosti, CLIL – využití anglického jazyka v jiných předmětech a další kurzy zaměřené na zlepšování kvality výuky, dále kurzy MBTI I, II, kurz hodnotového vzdělávání, dlouhodobý mentorský kurz, kurzy FIE I, II, Basic.

V letech 2015-2017 absolvovala několik kurzů a letní školu týkající se výuky matematiky prof. M. Hejného. Od roku 2018 je zapojena do projektu Growth Mindset zaměřeného na formativní hodnocení.

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies