Mgr. Jaroslava Balážová Učebna 302, Třídní učitelé 1. stupně

Od narození jsem bydlela v Litvínově, kde jsem odmaturovala na litvínovském gymnáziu. Poté jsem během pětiletého působení v mateřské škole vystudovala obor Učitelství pro 1.st.ZŠ na UJEP v Ústí nad Labem. Na profesi učitelky na základní škole jsem si, díky mateřské dovolené, pár let počkala.
Aktivitu pedagogické duše jsem si udržovala samostudiem a absolvováním kurzů. Na příklad kurzy Hejného matematiky, semináře zaměřené na formativní hodnocení a v neposlední řadě jsem lektorkou FIE, které již neodmyslitelně patří k naší škole.
Jsem empatická a respektující k okolí i k sobě samé. Vzájemný respekt, důvěra a efektivní komunikace jsou pro mě důležité aspekty pro vytvoření vlídného třídního klimatu. Má
pedagogická vize je stát se průvodcem dětí ve světě poznání. Jsem nakloněna alternativním přístupům, zastávám metody kooperativního učení, učení hrou. Samozřejmostí je práce s individualitou dětí.
Miluji sport ve všech jeho podobách. Několik let jsem působila jako trenérka aerobiku a sportovní přípravky pro děti. Ráda běhám, cvičím, tančím či lyžuji. Ovšem největším koníčkem jsou nám s manželem naše dvě děti, se kterými bydlíme v Louce u Litvínova.

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies