Mgr. Jana Štafová Třídní učitelé 1. stupně

Vystudovala Spgš Litoměřice, UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství 1. st., spec. Vv.
Praxe: 10 let ZŚ Panenský Týnec, 8 let ZŠ Obránců míru Most. Od šk. roku 2014/15 pracuje zde.
Kurzy: např. Genetická metoda, Matematika prof. Hejný, Vv tvořivě, Hra na flétnu, Sfumato, Letní škola češtiny pro 1. stupeň ZŠ, letní škola Step by step, Formativní hodnocení, typologie osobnosti MBTI, FIE I, FIE Basic, Hodnotové vzdělávání, zdravotnický kurz a další.
Vdaná, vychovává 2 syny.
Záliby: četba, lyžování, šnorchlování, běh, kresba

Kontaktní formulář

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies