ŽáciTřídy9. BO třídě

O třídě

Během září jsme si stanovili zatím tři třídní pravidla.

1) Respektuji toho, kdo něco sděluje - neskáču do řeči.

2) Pokud jsem ve skupině, aktivně v ní pracuji.

3) Řídím se pokyny vyučujícího.