ŽáciTřídy8. BMěsíční plán

Měsíční plán

BŘEZEN-meety

 

PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE

1.

8:00 TH,MA

9:25 VKO

2.

8:55 Aj(KOR)

10:00 NJ(KURT)

10:55 NJ(NOV)

11:50 MA(dobrovolný)

3.

8:55 CH

4.

5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

15.

16.

17.

18.

19.

 

20. 21.

22.

23.

24.

25.

26. 27. 28.

29.

30.

31.