Alternativní třídy

Alternativní třídy

Sledujte nás na Facebooku

Alternativní program je nabízen na Sportovce již třetím rokem. Ve školním roce 2023/2024 se v něm vzdělává 40 žáků celkem již v šesti ročnících 1. a 2. stupně a to podle školního vzdělávacího plánu postaveném na principech waldorfské pedagogiky. Vedle tradičního obsahu učiva zajišťují ALT třídy všestranný rozvoj dítěte v praktických i uměleckých oborech - učebním plán je velmi bohatý, vedle konvenčních předmětů v něm najdete např. i dřevořezbu, zahradnictví, pletení nebo hru na flétnu.

Jaké jsou hlavní odlišnosti ALT tříd?
* koncentrované prožitkové učení v epochách (3-4 týdenní bloky), které umožňuje probrat látku mnohem intenzivněji, ponořit se do tématu, prožívat ho po určitou dobu a pochopit tak jeho podstatu a souvislosti
* absence učebnic - knihy se stávají doplňkem, nikoli prostředkem výuky; žáci si vedou epochové sešity, které odpovídají živému procesu výuky
* výuka je prodchnuta uměleckými, pohybovými a praktickými činnostmi
* předměty kognitivního charakteru jsou rovnocenné předmětům zaměřeným technologicky, stejně jako prakticky-uměleckého charakteru
* budování vztahu úcty a obdivu k druhým lidem a přírodě, tvorba zdravých životních hodnot
* spolupráce převažuje nad vzájemnou soutěživostí
* slovní hodnocení zaměření na individuální pokrok žáka
* malé třídní kolektivy
* aktivní zapojení rodičů 
 
 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies