ŽáciTřídy5. CAktuality

Odkazy na procvičování

Zde máte několik odkazů k jednotlivým předmětům. Obtížnost si můžete volit podle sebe. Odkazy mohou sloužit k procvičování nebo také posouvání se v náročnějších úlohách. Ať se práce daří.