ŽáciTřídy3. AVýuka

VÝUKA

TRÉNUJEME ONLINE :

https://www.gramar.in/cs/

http://www.matika.in/cs/

http://matematika.hrou.cz

https://skolakov.eu/

http://www.chmelkova.cz/

http://www.rysava.websnadno.cz

https://www.skolasnadhledem.cz

https://wheelofnames.com/cs/jur-ks4 

https://wheelofnames.com/view/6qf-mrn/

 http://www.kaminet.cz/napravy/napravy.php

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimematiku.cz/

https://cs.khanacademy.org/math/2-trida

https://www.zlatka.in/cs/

 

BŘEZEN

 • SPRÁVNĚ DOPLNÍ PÁROVÉ SOUHLÁSKY A ODŮVODNÍ
 • SPRÁVNĚ DOPLNÍ SKUPINY DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ
 • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
 • ČTE PLYNULE A ORIENTUJE SE V TEXTU
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 100
 • PRACUJE SE ZVÍŘÁTKY DĚDY LESONĚ, V PROSTŘEDÍ AUTOBUSU, VÝSTAVIŠTĚ, ..
 • NÁSOBÍ 8, ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY
 • POPÍŠE RŮZNÉ TYPY BYDLENÍ
 • POJMENUJE JEDNOTLIVÉ ČÁSTI ROSTLINY
 • VYJMENUJE JARNÍ ROSTLINY
 • ÚČASTNÍ SE PLAVÁNÍ

ÚNOR

 • VHODNĚ DOPLNÍ I,Y PO "MS" A "TS"
 • ODŮVODNÍ VHODNÉ PÁROVÉ SOUHLÁSKY - S/Z,P/B,T/D,......
 • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
 • ČTE PLYNULE A ORIENTUJE SE V TEXTU
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 100
 • PRACUJE SE ZVÍŘÁTKY DĚDY LESONĚ, V PROSTŘEDÍ AUTOBUSU, VÝSTAVIŠTĚ, ..
 • NÁSOBÍ 7, ŘEŠÍ SLOVNÍ ÚLOHY
 • VYJMENUJE STÁTNÍ SYMBOLY
 • NAJDE NA MAPĚ SVÉ BYDLIŠTĚ
 • POPÍŠE ČÁSTI TĚLA, ZÁKLADNÍ ORGÁNY V LIDSKÉM TĚLE A JEJICH FUNKCI

LEDEN

 • ROZLIŠÍ HLÁSKY TVRDÉ A MĚKKÉ - VHODNĚ DOPLNÍ I,Y
 • ODŮVODNÍ VHODNÉ PÁROVÉ SOUHLÁSKY - S/Z,P/B,T/D,......
 • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
 • ČTE PLYNULE
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 90
 • PRACUJE SE ZVÍŘÁTKY DĚDY LESONĚ, V PROSTŘEDÍ AUTOBUSU, VÝSTAVIŠTĚ, ..
 • RÝSUJE ÚSEČKY PŘESNĚ
 • POŽÁDÁ O POMOC PRO SEBE A PRO OSTATNÍ
 • ZORIENTUJE SE V KALENDÁŘI, MĚSÍCÍCH, HODINÁCH
 • ROZLIŠÍ ZVÍŘATA DOMÁCÍ A DIVOKÁ - POPÍŠE STAVBU TĚLA
 • DODRŽUJE PRAVIDLA

PROSINEC

 • ROZLIŠÍ HLÁSKY (SAMOHLÁSKY, SOUHLÁSKY, DVOJHLÁSKY)
 • ODŮVODNÍ Ú,Ů,U
 • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
 • ZARECITUJE BÁSEŇ
 • NAPÍŠE ADRESU, PŘÁNÍ
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 60
 • PRACUJE SE ZVÍŘÁTKY DĚDY LESONĚ, V PROSTŘEDÍ AUTOBUSU, VÝSTAVIŠTĚ, ..
 • ZMĚŘÍ A POROVNÁ DÉLKU ÚSEČKY
 • ZORIENTUJE SE V PŘÍBUZENSKÝCH SVAZCÍCH
 • ROZLIŠÍ ROZDÍL MĚSTA A VESNICE
 • DODRŽUJE PRAVIDLA

LISTOPAD

 • ŘADÍ SLOVA PODLE ABECEDY PODLE 2.-3.HLÁSKY
 • ROZLIŠÍ VÝZNAM SLOV - SLOVA PROTIKLADNÁ, NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, ..
 • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
 • PÍŠE PODLE DIKTÁTU, PŘEPÍŠE BEZ CHYB
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 40
 • PRACUJE SE ZVÍŘÁTKY DĚDY LESONĚ, V PROSTŘEDÍ AUTOBUSU, VÝSTAVIŠTĚ, ..
 • ROZPOZNÁ TĚLESA
 • POPÍŠE STAVBU TĚLA ZVÍŘAT, PŘIŘADÍ ZVÍŘE DO SKUPIN (SAVCI, PTÁCI, .....)
 • POPÍŠE RŮZNÁ POVOLÁNÍ
 • DODRŽUJE PRAVIDLA

ŘÍJEN

 • ŘADÍ SLOVA PODLE ABECEDY
 • ROZLIŠÍ HLÁSKY NA SAMOHLÁSKY A SOUHLÁSKY
 • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
 • PÍŠE GRAMATICKY SPRÁVNĚ VĚTU
 • ROZLIŠÍ DRUHY VĚT (O,T,P, R)
 • SČÍTÁ A ODČÍTÁ DO 30
 • PRACUJE SE ZVÍŘÁTKY DĚDY LESONĚ, V PROSTŘEDÍ AUTOBUSU, VÝSTAVIŠTĚ, ..
 • ROZEZNÁ OVOCE A ZELENINU
 • DODRŽUJE PRAVIDLA

 

ZÁŘÍ

 • VČELKA OPAKUJE A VZPOMÍNÁ NA UČIVO Z 1.TŘÍDY
 • NAUČÍ SE ZPAMĚTI ABECEDU (I S HÁČKY - ď, ....)
 • KAŽDÝ PÁTEK NOSÍ SVOU KNIHU A PRAVIDELNĚ SI Z NÍ ČTE - ZAPISUJE DO LISTU
 • PŘIPRAVUJE SI KAŽDÝ DEN PODLE ROZVRHU
 • DODRŽUJE PRAVIDLA