ŽáciTřídy2. AO třídě

To jsme my. Už jsme druháci.

Je nás 21.

Z toho 7 dívek a 14 chlapců

 

 

Naše třídní pravidla jsou:

Jsem kamarád

Mluví jeden

Hlásím se ( nevykřikuji)

Při práci se chovám tiše