ŽáciTřídy1. AAktuality

AKADEMIE 14.5. OD 15:30 V CITADELE

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA AKADEMII, KTERÁ MÁ 2 BLOKY. VČELKY ÚČINKUJÍ V 1.BLOKU OD 15:30H V CITADELE. PROGRAM JE CCA HODINU.

"KYTIČKOVÝ" DEN NA PODPORU RAKOVINY

Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině, do které se zapojí i naše škola, a to prodejem kytiček v prostorách školy  - cena 20Kč.

INFO + KRÁSNÉ VELIKONOCE VŠEM

Přeji Vám všem krásné Velikonoce plné , užijte si chvilku volna a dopřejte odpočinek. DŮLEŽITÉ INFO : příští týden máme opět ESTI - JE POTŘEBA SI PŘINÉST CVIČEBNÍ ÚBOR  (PROSÍM, ABY VČELKY MĚLY I VĚCI NA VEN, KDYŽ BUDE HEZKY - VYBĚHNEME VEN) 24.4…

BAREVNÝ DEN + PONOŽKOVÝ DEN

VŠEM VČELKÁM A RODIČŮM PATŘÍ POCHVALA, NÁŠ BAREVNÝ DEN  - MODRÝ - VŠECHNY VČELKY SPLNILY - ALESPOŇ JEDNU ČÁST ODĚVU MĚLA KAŽDÁ VČELKA MODROU. NĚKTEŘÍ NEZAPOMNĚLI ANI NA RŮZNĚ BAREVNÉ PONOŽKY :-).

Výroba netradičního zajíce + ochutnávka vypěstované řeřichy

Včelky si v pondělí zasely semínka řeřichy ve skupinách a v pátek jsme na čerstvý chléb s máslem začali ochutnávku. Ve škole byla vyhlášena soutěž o netradičního zajíce - Včelkám patří velká pochvala - všechny do jedné se podílely a mrkvičky tomu…

Včelky na plavání

Ve středu se konalo první společné plavání, děti byly rozděleny do družstev a příště již ve svém družstvu budou zdokonalovat své dovednosti. Všechny se alespoň na chvíli ohřály v sauně. Počasí nám přálo, tak jsme zvládli jít pěšky obě cesty.

Plavání - každou středu od 20.3.

Sraz - máte 2 možnosti : 1) rovnou přivézt Včelku v 7:45h k bazénu a tam předat paní učitelce nebo 2) v 7:15h před školou - družinu vyzvednu a půjdeme k bazénu. S sebou  :  plavky, ručník, dívky čepici, mýdlo, svačinu, průkazku.

Včelky v knihovně

V pátek se Včelky opět zúčastnily projektu "Jsem čtenář". Většina přinesla své Knihy moci, kde se pyšnily přečtenými pohádkami. Seznámily se s drakem Analfabetem a našly společně s panem knihovníkem nástroje proti boji s drakem. Vymyslely si své…

PROJEKT EDISON

Milí rodiče, v tomto týdnu se v rámci projektu "Edison" budou pohybovat na naší škole zahraniční studenti, kteří budou prezentovat zejména na 2.stupni své země. Více o projektu se dozvíte v příloze.

Info

V pátek nás čeká opět knihovna "Jsem čtenář". Sejdeme se 1.hodinu ve třídě - nepřevlékáme se do TV. S sebou batůžek - svačina, přezůvky, průkazka,penál a ŽLUTÁ KNÍŽEČKA. V úterý 26.2.proběhne "PROJEKTOVÝ DEN" - PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ - Včelky budou…

První vysvědčení

Včelky dnes viděly krásné představení "Mrazík" a poté jim bylo herci předáno vysvědčení. Krásný zážitek si ponesou dlouho. Netradičně jsme zakončili 1.poletí a příští týden začínáme 2. pololetí. Přeji všem neustupující energii a chuť se učit novým…

ČERTÍ ŠKOLA

VE STŘEDU JSME ZAČALI GYMNASTIKOU A POTÉ NÁSLEDOVALA ČERTÍ ŠKOLA - PRACOVNÍ LISTY PRO ČERTÍKY  - DOKONČENÉ LISTY VČELKA ODEVZDÁ V PONDĚLÍ. NAVŠTÍVIL NÁS TAKÉ ANDĚL A ČERTÍCI, KTERÝM JSME ZARECITOVALI NĚKOLIK BÁSNIČEK. ANDĚL PODAROVAL VČELKY MALOU…

VČELKY - 1.SETKÁNÍ - JSEM ČTENÁŘ

VČELKY NA PRVNÍ SETKÁNÍ DOSTALY KNIHU RYTÍŘE A PRŮKAZKU DO KNIHOVNY. KNIHA SLOUŽÍ JAKO ZBRAŇ PROTI DRAKOVI ANALFABETOVI. POKUD NĚKDO PŘEČTE POHÁDKU´( KAPITOLU ZE SVÉ KNIHY ) NAPÍŠE DO KNIHY ZÁZNAM A NAKRESLÍ OBRÁZEK. DO PŘÍŠTÍHO SETKÁNÍ JE POVINNÉ…

"LASKAVEC" - DOBROČINNÁ AKCE PRO PEJSKY

TŘÍDA 4.C SE ZAPOJILA DO AKCE "LASKAVEC"  A ZAMĚŘILA SE NA PSÍ ÚTULEK - POKUD SE CHCETE PŘIPOJIT A PŘISPĚT NĚJAKÝM PAMLSKEM PRO PEJSKY (GRANULE, PAMLSKY, KONZERVY) POŠLETE PO DĚTECH.