LISTOPAD 7.11. - 11.11. - CO JSME ZVLÁDLI

12.11.2022 |  Pavel Šiktanc

TENTO TÝDEN U NÁS PROBĚHL V ÚTERÝ DEN OTEVŘENÉ VÝUKY A MOHLI JSME VE TŘÍDĚ PŘIVÍTAT NĚKOLIK NÁVŠTĚVNÍKŮ. POKRAČUJEME S PSANÍM A ČTENÍM DALŠÍCH PÍSMENEK.

PEPA ŠKOLÁK, PÍSMENKOVÉ PŘÍBĚHY, PÍSANKA

-PÍŠEME, ČTEME, VYHLEDÁVÁME, URČUJEME POŘADÍ PÍSMEN VE SLOVĚ

- PRACUJEME S PÍSMENKY O,Ó, S, A, Á, 

- ROZLIŠUJEME KRÁTKÉ A DLOUHÉ SLABIKY

- MARŤÁNKUJEME

- SPLÝVÁME - SPOJUJEME PÍSMENKA DO SLABIK

- POZNÁVÁME LISTNATÉ A JEHLIČNATÉ STROMY A KEŘE

- POVÍDALI JSME SI O MARTINOVI

MATEMATIKA

- TRÉNUJEME PSANÍ 1,2,3

- POROVNÁVÁME, SČÍTÁME A ROZDĚLUJEME POČET DO 7

ČÁRY MÁRY

- UVOLŇUJEME RUKU

- DRŽÍME SPRÁVNĚ TUŽKU

- DODRŽUJEME SPRÁVNÉ NÁVYKY U PSANÍ

 

VÝCHOVY

- HRAJEME POHYBOVÉ A MÍČOVÉ HRY

- VYUŽÍVÍME CVIKY NA SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

- ZPÍVÁME SI PODZIMNÍ A TÉMATICKÉ PÍSNĚ PRO RADOST

- OTISKÁVALI JSME NOŽKU A TVOŘILI KONÍKY

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies