LISTOPAD 31.10. - 4.11. - CO JSME ZVLÁDLI

6.11.2022 |  Pavel Šiktanc

TENTO TÝDEN JSME NAVŠTÍVILI V TĚLOCVIČNĚ MOBILNÍ PLANETÁRIUM, KDE NÁS ČEKAL PROGRAM O ŽIVOTĚ STROMŮ. TAKÉ JSME DOSTALI DO TŘÍDY STAVEBNICE MERKUR EDU, KTERÉ BUDEME VYUŽÍVAT PŘI VÝUCE A BUDOU NÁM POMÁHAT POZNÁVAT NOVÁ PÍSMENKA A ČÍSLA. 

MATEMATIKA

- TRÉNUJEME SPRÁVNÉ PSANÍ ČÍSEL 1,2 - VŠE OD SHORA, SPRÁVNÉ UMÍSTĚNÍ DO ŘÁDKU

- POROVNÁVÁME ČÍSLA DO 6 I RŮZNÉ SKUPINY PRVKŮ

- TVOŘÍME STAVBY A JEJICH PLÁNKY - POHLED SHORA

- KROKUJEME PODLE ZADÁNÍ A INSTRUKCÍ - DOPOČÍTÁVÁME

PEPA ŠKOLÁK  - PRACUJEME V SEŠITĚ PEPA ŠKOLÁK 1, PÍSMENKOVÉ PŘÍBĚHY A PEPOVA PÍSANKA

- PÍŠEME, ČTEME, POZNÁVÁME A VYHLEDÁVÁME PÍSMENKO O, S

- PÍŠEME DO PÍSANKY - SPRÁVNÝ TVAR, UMÍSTĚNÍ NA ŘÁDEK, SPRÁVNÝ SMĚR - PÍŠEME JEN TUŽKOU

- MARŤÁNKUJEME - URČUJEME UMÍSTĚNÍ PROBRANÉHO PÍSMENKA V DANÉM SLOVĚ

- ZAPISUJEME ŠIFRY - KRÁTKÉ, DLOUHÉ SLABIKY

- POJMENOVÁVÁME ČÁSTI STROMU A KEŘE A POJMENOVÁVÁME NĚKTERÉ DRUHY STROMŮ A KEŘŮ

ČÁRY MÁRY

- UVOLŇUJEME RUKU, DBÁME NA SPRÁVN DRŽENÍ TUŽKY A SPRÁVNÉ SEZENÍ PŘI PSANÍ

VÝCHOVY

- ZPÍVÁME PODZIMNÍ PÍSNIČKY

- PROTAHUJEME A CVIČÍME CVIKY NA SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA

- HRAJEME RŮZNÉ POHYBOVÉ HRY

- LEPÍME, STŘÍHÁME, PEČLIVĚ VYBARVUJEME

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies