Aktuality

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

ZÁPIS DO 1. TŘÍD....

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme vás na ZÁPIS DO 1. TŘÍD, který se koná v středu 3. 4. od 13.00 - 17.00 hodin a ve čtvrtek 4. 4. od 8.00 do 15.00 hodin. 

Jak probíhá zápis do školy?

Přechod ze školky do školy je pro každé dítě zlomovým okamžikem. Končí jím bezstarostné dětství a začíná období, kdy si děti už nebudou jen hrát, ale taky se učit. K tomu sice dochází už ve školce, nicméně škola je přeci jen něco maličko jiného. Jak se na školu připravit? Co byste o zápisu měli vědět?

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6 let věku. Výjimkou jsou děti, které dostanou odklad povinné školní docházky. Prvním krokem, jak přihlásit dítě do školy, je podat přihlášku do školy a vyplnit zápisový lístek (to určitě znáte už ze školky, taky jste podávali přihlášku do mateřské školy).

Co by předškolák měl k zápisu umět?

 • Dítě by mělo znát své jméno, příjmení, stejně tak jména rodičů a sourozenců.
 • Mělo by znát adresu, kde bydlí a také svoje datum narození.
 • Mělo by zvládnout sebeobsluhu.
 • Mělo by také být samostatné a schopné nějakou dobu udržet pozornost
 • Důležitý je také správný úchop tužky, schopnost stříhat nůžkami a lepit.
 • Co se kreslení týká, dítě by mělo zvládnout nakreslit postavu člověka s detaily, dům, strom apod.
 • Řeč by měla být bez větších nedostatků ve výslovnosti, dítě se snaží mluvit ve větách, dokáže vyjádřit myšlenku. Umí rozlišit minulost, přítomnost a budoucnost, stejně tak jednotné a množné číslo.
 • Rozlišuje nahoře, dole, vedle, na, nad, před, pod, vedle, mezi, nahoře - dole, nízko - vysoko, první - poslední, daleko – blízko, dnes – včera, dřív - později atd.
 • Napočítá do 5, pozná geometrické tvary.
 • Umí seřadit 5 prvků podle velikosti.
 • Roztřídí předměty do skupin podle tvaru, barvy, velikosti, …
 • Odpoví na otázku.
 • Pozná, co do skupiny nepatří.
 • Řekne krátkou básničku.
 • Umí si zavázat tkaničku.
 • Dítě by také mělo znát a používat základní společenská pravidla – pozdravit, poděkovat, omluvit se, poprosit…).

 

 

 

Číst dál8.2.2024 | Pavel Škramlík

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies