ŽáciŽákovský parlamentO nás

Žákovský parlament ve školním roce 2021/2022

Žákovský parlament se schází pravidelně 1 x za 2 - 3 týdny ve školním klubu, vždy v pondělí od 7:00 do 7:45 hod.

Dle potřeby se schází i častěji.

 

Žákovský parlament na naší škole vede:

Jana Panochová - vychovatelka ve školním klubu

Mgr.Bc.Jana Kočárková, DiS. - učitelka na 1.stupni

Mgr.Petr Lovaš - učitel na 2.stupni

Mgr.Pavel Škramlík- ředitel školy

 

Vedení žákovského parlamentu:

 


   ŽÁKOVSKÝ  PARLAMENT – 2021/2022

 

3.A - 

 

3.B - 

 

4.A - 

 

4.B - 

 

5.A - 

 

5.B - 

 

5.C - 

 

6.A - 

 

6.B -

 

7.A - 

 

7.B - 

 

8.A - 

 

8.B - 

 

8.C - 

 

9.A - 

9.B - 

 

 3.+4.C  
 5.D  

 
 

Členové žákovského parlamentu během celého školního roku pravidelně pracují v těchto výborech :

 

1. Výbor ekologický

cíle - dohlížet na šetření energií, vody, potravin, dohlížet na třídění odpadu ...

 

2. Výbor pro výuku a vzdělávání 

cíle - podporovat a spolupodílet se na progresivním rozvoji tradičních i netradičních metod a forem výuky ...

 

3. Výbor pro pohodu ve škole

cíle - sledovat pohodu ve škole, všímat si nevhodného chování

 

4. Výbor kultury a sportu

cíle - organizovat pravidelné akce žákovského parlamentu, pomáhat při různých akcích, které pořádá škola, školní družina ...

 

5. Výbor komunikace

cíle - hlášení ve školním rozhlase, předávání informací žákům ze všech tříd, komunikace s vedením školy ...

 

 

I MY JSME DOBŘÍ ANDĚLÉ ...