ŽáciŽákovský parlamentO nás

Žákovský parlament ve školním roce 2020/2021

Žákovský parlament se schází pravidelně 1 x za 2 - 3 týdny ve školním klubu, vždy v pondělí od 8,00 do 8,30.

Dle potřeby se schází i častěji.

 

Žákovský parlament na naší škole vede:

Jana Panochová - vychovatelka ve školním klubu

Mgr.Bc.Jana Kočárková, DiS. - učitelka na 1.stupni

Mgr.Petr Lovaš - učitel na 2.stupni

Mgr.Pavel Škramlík- ředitel školy

 

Vedení žákovského parlamentu:

Tereza Pachtová, Filip Zemčík, Lukáš Němec

 


   ŽÁKOVSKÝ  PARLAMENT – 2020/2021

 

3.A - Berenika Vačkářová, Vladimír Kýhos

 

3.B - Nikola Rybková, Ladislav Kozenich

 

4.A - Magdaléna Babíková, Denny Miller

 

4.B - Václav Vácha, Václav Lehký

4.C - Aneta Mrkvičková, Michal Sinu

 

5.A - Marcela Vocásková, Filip Brabec

 

5.B - Čeněk Hlavatý, Max Patlevič

 

6.A - Sára Thomasová, Adéla Tojnarová

 

6.B - Eliška Zemčíková, Nela Salačová

 

7.A - Pavel Bartko, Jan Handlíř

 

7.B - Alena Radošová, Violeta Pappová

 

7.C - Tereza Svobodová, Jan Mach

 

8.A - Natálie Nosková, Jáchym Chalupný

 

8.B - Tomáš Kusý, Ondřej Slavík

 

9.A - Lukáš Němec, Soňa Pálová

 

9.B - Tereza Pachtová, Filip Zemčík

 

   
   

 
 

Členové žákovského parlamentu během celého školního roku pravidelně pracují v těchto výborech :

 

1. Výbor ekologický

cíle - dohlížet na šetření energií, vody, potravin, dohlížet na třídění odpadu ...

 

2. Výbor pro výuku a vzdělávání 

cíle - podporovat a spolupodílet se na progresivním rozvoji tradičních i netradičních metod a forem výuky ...

 

3. Výbor pro pohodu ve škole

cíle - sledovat pohodu ve škole, upozornit na nevhodné chování ...

 

4. Výbor kultury a sportu

cíle - organizovat pravidelné akce žákovského parlamentu, pomáhat při různých akcích, které pořádá škola, školní družina ...

 

5. Výbor komunikace

cíle - hlášení ve školním rozhlase, předávání informací žákům ze všech tříd, komunikace s vedením školy ...

 

 

I MY JSME DOBŘÍ ANDĚLÉ ...