ŽáciŽákovský parlamentO nás

Žákovský parlament ve školním roce 2017/2018

Žákovský parlament se schází pravidelně 1 x za 3 týdny v pondělí od 8,00 do 8,30 v interaktivní učebně

( dle potřeby se schází i častěji ).

Žákovský parlament vede Jana Panochová - vychovatelka ve školním klubu.

 

 

ČLENOVÉ  ŽÁKOVSKÉHO  PARLAMENTU – 2017/ 2018

 

3.A – Sára Thomasová, Jan Hranáč

3.B – Karolína Hublová, Kryštof Harant

3.C – Sofie Kozová, Andrea Pilná

4.A – Pavel Bártko , Tobias Trejbal

4.B – Sofie Serdulová, Tomáš Pantůček

4.C – Tereza Svobodová, Jan Mach

5.B – Michaela Škramlíková, Tobias Pressl

5.C – Natálie Galová, Lukáš Syrový

6.A Uršula Hocelíková, Jan Peca

6.B – Tereza Pachtová, Filip Zemčík

7.A – David Veselý, Jan Kornalík

7.B – Šimon Škramlík, Adam Perůtka

8.A – Dominika Koptová, Vojtěch Kočárek

8.B – Dominik Vácha, Šimon Krippner

9.A –  Jan Tesař, Vojtěch Buberl

9.B – Jan Pastýřík, Michal Kuník

 

VEDENÍ  ŽÁKOVSKÉHO  PARLAMENTU -

předseda - Jan Tesař - 9.A

místopředseda - Vojtěch Buberl - 9.A, Šimon Škramlík - 7.B

 

V městském žákovském parlamentu naši školu zastupují -

Jan Tesař

Vojtěch Buberl

Šimon Škramlík

 

Členové žákovského parlamentu během celého školního roku pravidelně pracují v těchto výborech :

 

1. Výbor ekologický

cíle - dohlížet na šetření energií, vody, potravin, dohlížet na třídění odpadu ...

 

2. Výbor pro stravování a hygienu

cíle - sledovat stravování v jídelně, sledovat hygienu na WC a v prostorách celé školy ...

 

3. Výbor pro pohodu ve škole

cíle - sledovat pohodu ve škole, upozornit na nevhodné chování ...

 

4. Výbor kultury a sportu

cíle - organizovat pravidelné akce žákovského parlamentu, pomáhat při různých akcích, které pořádá škola, školní družina ...

 

5. Výbor komunikace

cíle - hlášení ve školním rozhlase, předávání informací žákům ze všech tříd, komunikace s vedením školy ...