ŽáciŽákovský parlamentO nás

Žákovský parlament ve školním roce 2020/2021

Žákovský parlament se schází pravidelně 1 x za 2 - 3 týdny ve školním klubu, vždy v pondělí od 8,00 do 8,30.

Dle potřeby se schází i častěji.

 

Žákovský parlament na naší škole vede:

Jana Panochová - vychovatelka ve školním klubu

Mgr.Bc.Jana Kočárková, DiS. - učitelka na 1.stupni

Mgr.Petr Lovaš - učitel na 2.stupni

Mgr.Pavel Škramlík- ředitel školy

 

Vedení žákovského parlamentu:

 

Zástupci: 

 

 

 

   ŽÁKOVSKÝ  PARLAMENT – 2020/2021

3.A

 

3.B

 

3.C

 

4.A

 

4.B

 

5.A

 

5.B

 

5.C

 

6.A

 

6.B

 

6.C

 

7.A

 

7.B

 

8.A

 

8.B

 

9.A

 

9.B

 

 

 

Členové žákovského parlamentu během celého školního roku pravidelně pracují v těchto výborech :

 

1. Výbor ekologický

cíle - dohlížet na šetření energií, vody, potravin, dohlížet na třídění odpadu ...

 

2. Výbor pro výuku a vzděůávání 

cíle - podporovat a spolupodílet se na progresivním rozvoji tradičních i netradičních metod a forem výuky ...

 

3. Výbor pro pohodu ve škole

cíle - sledovat pohodu ve škole, upozornit na nevhodné chování ...

 

4. Výbor kultury a sportu

cíle - organizovat pravidelné akce žákovského parlamentu, pomáhat při různých akcích, které pořádá škola, školní družina ...

 

5. Výbor komunikace

cíle - hlášení ve školním rozhlase, předávání informací žákům ze všech tříd, komunikace s vedením školy ...

 

I MY JSME DOBŘÍ ANDĚLÉ ...