ŽáciŽákovský parlamentO nás

Žákovský parlament ve školním roce 2019/2020

Žákovský parlament se schází pravidelně 1 x za 2 - 3 týdny ve školním klubu, vždy v pondělí od 8,00 do 8,30.

Dle potřeby se schází i častěji.

 

Žákovský parlament na naší škole vede:

Jana Panochová - vychovatelka ve školním klubu

Mgr.Bc.Jana Kočárková, DiS. - učitelka na 1.stupni

Mgr.Petr Lovaš - učitel na 2.stupni

Mgr.Pavel Škramlík- ředitel školy

 

Vedení žákovského parlamentu:

Šimon Škramlík + Adam Perůtka - 9.B

Zástupci: 

Tereza Pachtová, Filip Zemčík - 8.B, Lukáš Němec - 8.A

 

 

   ŽÁKOVSKÝ  PARLAMENT – 2019/2020

3.A

Duchan Pavel

Babíková Magdaléna

3.B

Václav Vácha

Václav Lehký

3.C

Michal Sinu

Aneta Mrkvičková

4.A

Marcela Vocásková

Nela Procházková

4.B

Smrček Lukáš

Šváb Pavel

5.A

Thomasová Sára

Hrbková Adéla

5.B

Sebastien Sejna

Karolína Fiedlerová

5.C

David Švec

Dana Haasová

6.A

Bartko Pavel

Příhoda Leny

6.B

Radošová Alena

Burš Daniel

6.C

Tereza Svobodová

Jan Mach

7.A

Jáchym Chalupný

Natálie Nosková

7.B

Kusý Tomáš

Slavík Ondřej

8.A

Lukáš Němec

Petr Dudáček

8.B

Pachtová Tereza

Zemčík Filip

9.A

Vašek Kočí

Matěj Mikolášek

9.B

Šimon Škramlík

Adam Perůtka

 

 

Členové žákovského parlamentu během celého školního roku pravidelně pracují v těchto výborech :

 

1. Výbor ekologický

cíle - dohlížet na šetření energií, vody, potravin, dohlížet na třídění odpadu ...

 

2. Výbor pro výuku a vzděůávání 

cíle - podporovat a spolupodílet se na progresivním rozvoji tradičních i netradičních metod a forem výuky ...

 

3. Výbor pro pohodu ve škole

cíle - sledovat pohodu ve škole, upozornit na nevhodné chování ...

 

4. Výbor kultury a sportu

cíle - organizovat pravidelné akce žákovského parlamentu, pomáhat při různých akcích, které pořádá škola, školní družina ...

 

5. Výbor komunikace

cíle - hlášení ve školním rozhlase, předávání informací žákům ze všech tříd, komunikace s vedením školy ...

 

I MY JSME DOBŘÍ ANDĚLÉ ...