ŽáciŽákovský parlamentAktuality

Naše první setkání

Dnes 26.9. 2022 se sešli noví parlamenťáci. Volil se předseda parlamentu, potom se volil místopředseda a novinář. Někteří parlamenťáci tam byli už z minulého roku nebo z předminulého roku. 

Hana RACÍKOVÁ, novinářka parlamentu, 4.A