ŽáciTřídy7. CAktuality

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Vážení rodiče a žáci

věřím, že naší společnou snahou je, aby se žáci vzdělávali i v době uzavření školy. Učitelé SSZŠ budou proto denně připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat. Úkoly budou zadávány následujícím způsobem:

Všichni vyučující zadávají úkoly žákům pouze v Google Classroom (žákům přijde mailem přihlášení do virtuální učebny a pokaždé upozornění na nově zadaný úkoly).
Úkoly budou zadávány denně do 8,00 dle rozvrhu žáka.

Povinností žáka je úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole.
Hodnocení z úkolů bude zapsáno do prostředí Školy Online (včasné neodevzdání úkolu bude hodnoceno za 0%).
 
Žáci si mohou aplikaci Google Classroom také zdarma nainstalovat do svých mobilních telefonů nebo tabletů.

Google Classroom
pro Android

Google Classroom
pro IOS (iPad, iPhone)