ŽáciTřídy7. CAktuality

Informace k zahájení školního roku

VÁŽENÍ RODIČE, MILÍ ŽÁCI,

pokud se epidemiologická situace ještě nezmění, zahájíme v úterý 1. září školní rok 2020/2021 v plném rozsahu. Od dětí se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit a pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy školy bude omezen!

Žáci (bez doprovodu rodičů) se v 8 hodin shromáždí na hřišti školy u svých třídních učitelů. Po skončení slavnostního zahájení, až po odchodu prvňáků, půjdou žáci postupně po jednotlivých třídách se svými třídními učiteli do jejich kmenových tříd, kde je uvítají jejich třídní učitelé a sdělí jim nezbytné informace k prvnímu týdnu ve škole.  Přítomné rodiče žádáme, aby na děti čekali před školou, a není-li to nezbytně nutné, do budovy nevstupovali. 

První školní den bude ukončen cca v 9,15 hodin. Žáci mohou využít školní družinu. Provoz školního klubu bude omezen a začíná až ve středu 2. září. Školní jídelna bude 1. září mimo provoz. Od 2. září bude v jídelně zahájen běžný provoz.

  • ŽÁDÁME DOPROVÁZEJÍCÍ DOSPĚLÉ, KTEŘÍ VSTOUPÍ PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN DO BUDOVY ŠKOLY, ABY U VCHODU POUŽILI DESINFEKCI A V PROSTORÁCH ŠKOLY SE POHYBOVALI S ROUŠKOU. DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ. 
  • V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ K ORGANIZACI PRVNÍHO ŠKOLNÍHO DNE, PROSÍME, VOLEJTE KANCELÁŘ ŠKOLY TEL. 476 752 896.
  • UPOZORŇUJEME, ŽE SE INFORMACE MOHOU JEŠTĚ PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT A ZPŘESŇOVAT