ŽáciTřídy7. CAktuality

Den otevřených dveří

Vážení rodiče,

zveme Vás k nahlédnutí do výuky a k prohlídce školy

18. února 2020

od 8:00 do 17:00 hodin 

Dopolední program:

Uvidíte, jak probíhá výuka na naší škole.

  • spolupráce a zapojení žáků do výuky
  • průběh vyučování
  • využívání interaktivní techniky při výuce
  • využití aktivních metod při práci.

Odpolední program:
Pro návštěvníky je připravena prohlídka školy, kterou můžete absolvovat se svými dětmi. Můžete si prohlédnout školu a její moderní vybavení, nahlédnout do jednotlivých učeben, učeben interaktivních i určených pro odborné předměty, do školní jídelny, školní družiny, školního klubu a tělocvičen.