ŽáciTřídy7. AAktuality

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PO DOBU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

11.3. do odvolání

Vážení rodiče,

denně budeme připravovat pro žáky úkoly a práci dle rozvrhu na každý pracovní den. Domácí práci budeme nejen zadávat, ale i vyhodnocovat. Úkoly budou zadávány žákům pouze v Google Classroom (žákům přijde mailem přihlášení do virtuální učebny a pokaždé upozornění na nově zadaný úkoly).

Úkoly budou zadávány denně do 8,00 dle rozvrhu žáka.

Povinností žáka je úkoly vypracovat a odeslat dle pokynů učitele zpět ke kontrole.