ŽáciTřídy7. AAktuality

Šesťáci a jejich mumie ☺

Šesťáci vyrábí vlastní mumie ☺

Šesťáci a jejich mumie ☺

Starověký Egypt patří mezi oblíbená témata probíraná v dějepise během šesté třídy. Děti se velmi zajímají o mumie a s nimi související proces mumifikace. Za mumii označujeme mrtvé tělo člověka, které bylo zachováno též uměle. K balzamování zemřelého se obvykle přistupovalo z  náboženských důvodů. Žáci ze 6.A a 6.B si zopakovali základní pojmy související s dějinami Egypta a pečlivě si prostudovali proces mumifikace. Pak se pokusili vlastním způsobem vytvořit mumie z přesně zadaného materiálu. Děti musely zapsat přesný popis pracovního postupu, aby mumii dokázal vyrobil stejným způsobem i někdo jiný. Propojili jsme dějepis s češtinou a výtvarkou, což nás bavilo. Pracovali jsme ve skupinkách a vznikla nám neobvyklá díla. Mrkněte se do fotogalerie! ☺ 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies