ŽáciTřídy7. AAktuality

Rozvrh hodin v týdnu lyžařského výcviku

Děti, které nejedou na lyžařský výcvik budou mít výuku celý týden podle rozvrhu 7.B, který dostaly.