ŽáciTřídy7. AAktuality

Projekt Edison

17. 2. - 21. 2.

 

Ve dnech 19. února - 23. února se na naší škole opět uskuteční projekt EDISON, který nabízí žákům možnost kulturně-jazykového obohacování. Naši školu navštíví na celý týden šest studentů z celého světa. Tím budou moci naši žáci zahlédnut něco z jejich kultur a konverzovat s nimi v anglickém jazyce. Naši třídu navštíví v pondělí a ve středu. V tyto dny (pondělí a středa) končí výuka naší třídy po páté vyučovací hodině.