ŽáciTřídy7. AAktuality

Návštěva výukového programu v knihovně

Pondělí 27.1.

V pondělí 27.1. jdeme v 8:40 odcházíme do knihovny, kde máme objednaný program: Děti a mládež v kyberprostoru, lekce je zaměřená na sociální sítě a jejich vliv na mládež. Dozvíme se, v čem jsou nám k užitku a na co si dávat pozor. Děti se seznámí s pojmy jako kyberstalking nebo kybergrooming. Dozví se, které informace je vhodné sdělovat a které ne. Program bude trvat 90 minut. Děti si vezmou všechny předměty, které v pondělí mají.