ŽáciTřídy7. AAktuality

Domácí procvičování 4. 6.

Milé děti, 

dnes máme možnost setkání ve třídě, pokud si přijdete vyzvednout své věci.

Ve třídě budu čekat od 14. hodin

ČESKÝ JAZYK

V pracovním sešitě na straně 33 ve cvičení 1 budete pracovat s textem.

Pečlivě si přečtěte text a ve větách vyhledejte vyjádřený podmět a přísudek.

Postupně doplňte tabulku.

Kdo zvládne, může vyřeišit úkoly a) b) v tomto cvičení.

 

MATEMATIKA

Doplňte indické násobení.

Pracovní sešit 27/11

 

PŘÍRODOVĚDA

Podívejte na strany 71, 72 73.

EKOSYSTÉM RYBNÍK

Až si stránky projdete, zaměřte se na odstavec ZAPAMATUJ SI na straně 77.

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies