ŽáciTřídy7. AAktuality

Domácí procvičování 28. 5.

Dobrý den,

v úvodu bych chtěla pochválit žáky, kteří dnes řešili matematiku na Meetu.

V PS na straně 24 jsme vyřešili cvičení 7 a 8. Kdo se nepřihlásil, vyřeší to dodatečně.

Zítra se opět setkáme, budeme se zabývat stavbou věty.

ČESKÝ JAZYK

Na Meetu budeme pracovat na straně 31.

Předem si přečtěte text ve cvičení 1, spočítejte větné celky

a počet vět zapište do kroužku.

Potom už budeme pracovat společně.

Kdo se nepřihlásí, pracuje samostatně a úkol mi pošle.

31/1 a 31/ 4

 

MATEMATIKA

V pracovním sešitě vypočítejte příklady a výsledky zaokrouhlete na stovky.

Strana 24, cvičení 9.

 

PŘÍRODOVĚDA

EKOSYSTÉM LOUKA

Dnes se podívejte na strany 68 a 69 a 70.

Až si stránky projdete, zaměřte se na odstavec ZAPAMATUJ SI na straně 70.

Ať se vám daří! A.CH:-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies