ŽáciTřídy7. AAktuality

Domácí procvičování 27. 5.

Milé děti, připravila jsem vám na středu tyto úkoly:

MATEMATIKA

Na Meetu  budeme společně pracovat v pracovním sešitě

na straně 24.

Začneme řešit cvičení 8 a potom cvičení 7. 

 

ČESKÝ JAZYK

V pracovním sešitě vyčasujte sloveso být v minulém čase.

Strana 28 cvičení 4. 

A teď ještě jeden náročnější úkol PS strana 30.

Vyber si, co zvládneš.

 

Společnost - DĚJEPIS

Habsburkové na českém trůnu:

CÍSAŘ RUDOLF II.

Král uherský a český si zvolil za své sídlo Prahu.

Město znovu ožilo čilým ruchem.

V Praze se usazovali cizíí velvyslanci, přijížděla sem poselstva mnoha zemí, 

cizí obchodníci přiváželi zboží ze vzdálených zemí.

Město působilo, jakoby se vrátily slavné doby Karla IV.

Další informace a zajímavosti o tomto habsburském panovníkovi najdete 

v učebnici na straně 51 a 52.

Viděli jste filmy CÍSAŘŮV PEKAŘ a PEKAŘŮV CÍSAŘ ?

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies