ŽáciTřídy7. AAktuality

Domácí procvičování 26. 5.

Dobrý den, všechny srdečně zdravím,

dnes 26. května má svátek FILIP - blahopřejeme.

Úkoly na dnešní den:

ČESKÝ JAZYK

Pracovní sešit strana 29, cvičení 3.

Napište slovesa ve správných tvarech.

 ČTENÍ

Přihlašte se na gramar.in.

Zvolte čtení s porozuměním pro 4. ročník.

Podívejte se na pověst O Golemovi.

Po přečtení pověsti vyřešte test a mně napište a pošlete 

doplněné věty - úkol 8.

Kdo se na gramar.in nepřihlásí, vyhledá informace o Golemovi

a napíše mi vlastní pověst

 

SPOLEČNOST - ZEMĚPIS

Pokračujeme v  kapitole POZNÁVÁME NAŠI VLAST.

V učebnici se podívejte na strany 46 a 47.

Kouzlo vody

Přečtěte si texty a podívejte se na zajímavé obrázky.

 

 

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies