ŽáciTřídy7. AAktuality

Domácí procvičování 18. 5.

Milé děti dobrý den, začíná nám další pracovní týden.

Děkuji za příjemné setkání v pátek, byli jste aktivní.

I v tomto týdnu se uvidíme a uslyšíme.

MATEMATIKA 

Vyřešte cvičení 4 v pracovním sešitě na straně 20.

V pátek jsme si toto cvičení vysvětlili.

Pro ostatní příklad:

3    126  42

93         168

31  124   4     součet středových čísel je 511

 

ČESKÝ JAZYK

Na úvod vyřešte přesmyčky - učebnice 92/7.

Řešení - 4 slova povolání - mi pošlete.

Ke slovesným časům dnes přidáme čas minulý.

V učebnici strana 93 je tabulka časování sloves v minulém čase.

Slovesné tvary zakončené na -l, -la, -lo, -li, -ly, -la

se nazývají příčestí minulé.

V 1. a 2. osobě  se minulý čas vyjadřuje : 

z příčestí minulého a tvarem slovesa být:

četla jsem, četl jsi, 3. osoba jen četl

četli jsme, četli jste, 3. osoba jen četli

Ještě se podívejte na tabulku: Časování zvratných sloves,

která je v učebnici na straně 94.

V pracovní sešitě 28/2 vyhledej a vybarvi slovesa v minulém čase.

Na GOOGLE MEET se budeme věnovat slovesům.

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies