ŽáciTřídy7. AAktuality

Domácí procvičování 15. 6.

Milé děti dobrý den, máme před sebou poslední týden distanční výuky

ČESKÝ JAZYK

ŘEČ PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ

S přímou a nepřímou řečí se běžně setkáváme při čtení.

Dnes se podíváme na pravidla přímé řeči.

V učebnici si přečtěte žluté rámečky na straně 107.

Potom v pracovním sešitě vyřešte úkol 1 na straně 37.

 

MATEMATIKA 

Procvičujte průběžně písemné násobení na straně 35.

( 1 řádek)

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies