ŽáciTřídy7. AAktuality

Domácí procvičování 10. 6.

Milé děti dobrý den, včera jsme se viděli a zapracovali na matematice.

Tento týden vás ještě na meet pozvu.

ČESKÝ JAZYK

Dokončete stranu 34, cvičení 4, 5, a 6.

V učebnici na straně 105 je v modrém rámečku velmi důležitá poučka:

Slova (to)  dítě, oko, ucho = střední rod

V množném čísle jsou ale tato slova rodu ženského (ty) děti, oči, uši -

v přísudku proto píšeme -y

Děti zpívaly, psaly, četly, plakaly, kreslily........

Probereme to na meetu.

 

MATEMATIKA

V pracovním sešitě doplňte příklady písemného sčítání a odčítání.

30/ 11

 

SPOLEČNOST - DĚJEPIS

Určitě jste si všimli, že jsme na samém konci učebnice.

Po Rudolfovi II. usedl na trůn jeho bratr Matyáš.

Sídlo říše se přeneslo zpět do Vídně.

V učebnici si přečtěte  strany 53 a 54 " RENEZANCE.

Poté si učebnici pečlivě ukliďte, v 5. třídě na učivo navážeme.

Hned v září budu mít pro vás jedno velké překvapení!!

Hezký den A. CH

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies