ŽáciTřídy7. AAktuality

Dějepisná soutěž

Soutěž s názvem "Poznej historickou osobnost" 

V úterý 18. 6. 2019 se žáci chvilku věnovali soutěžení na hale školy. Soutěž s názvem "Poznej historickou osobnost" je zaujala.