ŽáciTřídy7. AAktuality

Archeologie v dějepise 6.A

Dějepisné archeologické bádání ☺

Archeologie je věda studující minulé lidské společnosti prostřednictvím archeologických pramenů. Jedná o hmotné, nikoliv písemné prameny. Šesťáci se v rámci dějepisu ponořili do archeologického bádání. Žáci pracovali ve skupinkách a hledali artefakty ukryté v půdě. Všechny nálezy děti pečlivě prozkoumaly, změřily, zaznamenaly a zdokumentovaly. Žáci se stali nadšenými archeology a zároveň zjistili, jak se objevuje naše minulost ☺

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies