ŽáciTřídy5. CVýuka

Výuka

 

LISTOPAD

 • NAPÍŠI SPRÁVNĚ PŘEDPONY S-, Z- VZ (SBIL X ZBIL)
 • NAPÍŠI SPRÁVNĚ PŘEDLOŽKY S-, Z- VZ
 • ROZLIŠÍM DRUHY PŘÍDAVNÝCH JMEN (MĚKKÉ, TVRDÉ, PŘIVLASTŇOVACÍ
 • DĚLÍM DVOJCIFERNÝM ČÍSLEM (S OCÁSKEM)
 • ŘEŠÍM ZLOMKY , SČÍTÁM JE  A ODČÍTÁM
 • POROVNÁM DESETINNÁ ČÍSLA
 • RÝSUJI ÚSEČKY, KRUŽNICE, TROJÚHELNÍKY, ČTVERCE, OBDÉLNÍKY, VYPOČÍTÁM OBVOD A OBSAH ČTVERCE A OBDÉLNÍKU
 • ZPRACUJI REFERÁT ČI LAPBOOK O ZVOLENÉ PLANETĚ DO 15. 11.
 • ZORIENTUJI SE V HLAVNÍCH REÁLIÍCH  - HOSPOD.RŮST ČESKÝCH ZEMÍ, NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI, 1.SV.VÁLKA, T.G.MASARYK, ŽIVOT V 1.REPUBLICE
 • ZORIENTUJE SE V OBLASTI VESMÍRU A SLUNEČNÍ SOUSTAVĚ

 

ŘÍJEN

 • PÍŠI GRAMATICKY SPRÁVNĚ - MS, TS, VS, KONCOVKY, SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
 • ROZEZNÁM SOUHLÁSKOVÉ SKUPINY NA STYKU PŘEDPONY NEBO PŘÍPONY - S, Z, VZ
 • ROZEZNÁM ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY - PODDANÝ, BEZZUBÝ, ...
 • SESTAVÍM OSNOVU KRÁTKÉHO TEXTU
 • CHARAKTERIZUJI HLAVNÍHO HRDINU
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 1 000  000  ZPAMĚTI  I PÍSEMNĚ POD SEBOU
 • NÁSOBÍM  ( I INDICKÝM ZPŮSOBEM) A DĚLÍM V OBORU NÁSOBILKY I DVOJCIFERNÝM ČÍSLEM
 • ŘEŠÍ
 • RÝSUJI ÚSEČKY, KRUŽNICE, TROJÚHELNÍKY, ČTVERCE, OBDÉLNÍKY
 • ROZLIŠÍM JEDNODUCHÉ STROJE A JEJICH ULEHČENÍ PŘI PRÁCI, VYUŽITÍ EL.ENERGIE A VODY
 • ZORIENTUJI SE V HLAVNÍCH REÁLIÍCH  - OBROZENÍ Č.JAZYKA, BUDITELÉ Č.NÁRODA, VYNÁLEZY, RAKOUSKO - UHERSKO, NÁROD SOBĚ

ZÁŘÍ

 • PÍŠI GRAMATICKY SPRÁVNĚ - MS, TS, VS, KONCOVKY, SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM
 • NAPÍŠI SPRÁVNĚ VELKÁ PÍSMENA
 • URČÍM KOŘEN SLOVA, PŘEDPONU, PŘÍPONU, KONCOVKU
 • ROZLIŠÍM PŘEDLOŽKY A PŘEDPONY
 • ČTU S POROZUMĚNÍM - ZAPÍŠI SE NA TERMÍN PREZENTACE SVÉ KNIHY
 • SČÍTÁM A ODČÍTÁM DO 1 000  000 / I PÍSEMNĚ POD SEBOU
 • NÁSOBÍM  ( I INDICKÝM ZPŮSOBEM) A DĚLÍM V OBORU NÁSOBILKY
 • RÝSUJI ÚSEČKY, KRUŽNICE, TROJÚHELNÍKY, ČTVERCE, OBDÉLNÍKY
 • ROZLIŠÍM ŽIVOU A NEŽIVOU PŘÍRODU - VYPRACUJI DO 2. 10. REFERÁT O ZVOLENÉM ŽIVOČICHOVI - ZAŘAZENÍ, POTRAVA, ROZMNOŽOVÁNÍ, KDE ŽIJE, ZAJÍMAVOSTI,...
 • ZORIENTUJI SE V HLAVNÍCH REÁLIÍCH - NEVOLNICTVÍ, OSVÍCENSTVÍ, MARIE TEREZIE, JOSEF II.

Převod procent na kritéria:

100% - 90% = ANO

89% - 50% = SPÍŠE ANO

49% - 15% = SPÍŠE NE

15% - 0% = NE


 

Možnost, kde procvičovat online

Matematika

http://www.matika.in/cs/

http://matematika.hrou.cz

http://skolakov.webnode.cz/matematika/

http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat04.htm

http://www.naberanku.cz/vyuka/matematika/zaci/mat10.htm

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=Matematika&class=2&action=show

http://www.rysava.websnadno.cz

www.chmelkova.cz

https://www.hackmath.net/

http://www.e-matematika.cz

http://skolicka6.sweb.cz/LOGIKA/LOGICKEULOHY.htm

http://www.e-matematika.cz/zakladni-skoly/

http://matematickyklokan.net/

https://www.umimematiku.cz/

 

Český jazyk

http://www.gramar.in/cs

http://kaminet.cz/

http://skolakov.webnode.cz/cesky-jazyk/

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&class=2&action=show#seli

www.umimecesky.cz

http://www.mojecestina.cz

http://www.rysava.websnadno.cz

www.chmelkova.cz

 

Příroda, Společnost

http://skolakov.webnode.cz/prvouka/

http://www.rysava.websnadno.cz

www.chmelkova.cz

https://www.umimefakta.cz/

https://slepemapy.cz/

http://www.poznavackaprirody.cz/