ŽáciTřídy5. BKriteria

Kriteria

 

A - ANO 100% až 90%,           B - SPÍŠE ANO 89% až 50%,

C - SPÍŠE NE  49% až 26%,      D - NE 25% až 0%

 

Převod procent na známky:


100% - 91% = 1
90% - 70% = 2
69% - 50% = 3
49% - 20% = 4
19% - 0% = 5