ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 30.11. – 4.12.

Povinné DÚ

Mít v pořádku pomůcky v penále a v kufříku a obalené sešity a učebnice.

Příroda- Vytvořit si herbář stromů – s obrázky listů či plodů.

Matematika- PS str.25/6; uč. str.36/3 do dom. sešitů

Český jazyk- PS str.28/3,4

Přečíst si dvě knížky za pololetí a vypracovat o nich čtenářské listy.

Pokud to počasí dovolí, tak v některé dny bychom poslední hodiny chodili ven. Budete mít teplé a vhodné oblečení a obutí do zimy. Doporučuji teplé svetry i do třídy, jelikož budeme častěji větrat. Nezapomeňte mít minimálně dvě čisté roušky na každý den.

ČJ- vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V a Z

Psaní: přepis, diktát a doplňování do šk. a prac. sešitů

Přepíši text a opravím si své chyby?

Vyjmenuji vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V aZ?

Použiji vyjmen. slova při určování i/y v kořenech slov?

Aj: School- prepositions, There is/isn´t…, There are/aren´t…,some, any

Použiji slovní zásobu -škola?

Čtu text s porozuměním?

Používám vazbu There is, There are, a předložky?

M: Dělení jednomístným číslem, úlohy o čase a penězích

G- kolmost a rovnoběžnost úseček ve čtyřúhelnících, obvod a obsah čtyřúhelníků

Řeším úlohy o zlomcích?

Dělím jednomístným číslem?

Sčítám,odčítám, násobím a dělím čísla do 1 000 000 zpaměti?

Narýsuji čtyřúhelníky a najdu v nich kolmé a rovnoběžné úsečky a úhlopříčky?

Spol: Kraje a města, opakování Slované a Sámova říše.

Odpovím na otázky o Slovanech a Sámově říši?

Vyhledám na mapě krajská města?

Př:  Rostliny- list a květ

Pojmenuji části listu a květu?

Sp: Práce s papírem - vánoční hvězdy

Skládám a stříhám papír podle pokynů?

Pracuji ve skupině?

VV: Vánoční dílna- přinést si skleněnou láhev-hnědou, zelenou či průhlednou a návrh nějakého vánočního motivu. Pokud máte, přineste si barvy a kontury na sklo.

Kreslím vánoční motivy?

OSV: Vlastní přání a pocity závisti

Dokáži být sám se sebou spokojený nebo potřebuji uznání od druhých?