ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 23.11.- 27.11.

Příroda- Vytvořit si herbář stromů – do konce listopadu.

Český jazyk- Přečtu si knížku a vypracuji o ní čtenářský list- 2 knihy za pololetí.

ČJ- vyjmen. Slova po B,L,M,P a S

Psaní: přepis, diktát a doplňování do PS a šk. sešitů 

Odůvodním a správně doplním i/y v kořenech slov?

Umím zpaměti vyjmen. slova po B,L,M,P a S?

Čtu s porozuměním text a reaguji na otázky k němu?

Aj: Thanksgiving dinner, pronouns and prepositions, school

Používám přítomný čas, zájmena a předložky ve větách?

Použiji základní slovní zásobu?

Přečtu se správnou výslovností a s porozuměním příběh?

M: Zlomky a jejich sčítání, dělení jednomístným číslem

G- rýsování čtyřúhelníků, jejich úhlopříček, kolmost a rovnoběžnost úseček

Dělím čísla jednomístným dělitelem?

Zapíši zlomky a sčítám je?

Sčítám,odčítám, násobím a dělím čísla do10 000 zpaměti?

Narýsuji 4-úhelníky a trojúhelníky a rozdělím je na části?

Spol: Kraje a krajská města ČR, Slované a Sámova říše

Pracuji s informacemi o Slovanech a Sámově říši?

Vyhledám na mapě krajská města a zjistím zajímavosti o jednotlivých krajích?

Př:  Části rostlin a jejich rozmnožování

Zjistím jakými způsoby se rozmnožují rostliny a vím k čemu slouží jejich jednotlivé části?

Sp: Čokoládové koule na Díkuvzdání.

Vytvořím čokoládové minidortíky na Díkuvzdání?

Pracuji v kuchyni?

VV: Slovanská polozemnice

Pokusím se venku z přírodnin postavit libovolnou malou stavbu podobnou obydlím Slovanů?

OSV: Sebehodnocení za listopad

Napíši sebehodnocení do Diáře- využiji otázky z týdeníčků na třídních stránkách?

TV: Každé ráno si dám ranní rozcvičku a odpoledne procházku podzimní přírodou- podle počasí.