ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 14.12.-18.12.

Povinné DÚ

Matematika- PS str.27/4; uč. str.40/3 do dom. sešitů

Český jazyk - PS str. 33/2; uč.41/3 do dom. sešitů pouze B.

Do středy můžete napsat kamarádovi ve škole vánoční přání a odevzdat mi ho, abych ho předala do vánoční pošty, která bude roznášena v pátek po jednotlivých třídách.

V pátek půjdeme od 10.00 na výstavu vánočních stromků a ilustrátora J.Trnky do zámku Valdštejnů. Každý si přinese 50,- Kč na vstupné.

Pokud by byl pátek posledním dnem výuky, tak byste si po návratu z výstavy předali vánoční dárky.

ČJ-opakování podst. jmen, slovní druhy, charakteristika postavy

Psaní: Přepis, doplňování a diktát do šk. a dom. sešitů, psaní přání

Třídím slova do slovních druhů?

 

Vyjmenuji vyjmenovaná slova a použiji je při doplnění i/y v kořenech?

 

Napíši charakteristiku postavy?

 

Aj: Timetable-school subjects; Christmas

Odpovím na otázky o školním rozvrhu?

 

Použiji základní slovní zásobu?

 

Stupňuji některá přídavná jména?

 

M: Celá čísla, cestujeme ve stovkové tabulce a po číselné ose i do záporných čísel; sčítání, odčítání, násobení a dělení do 1000

G – rýsování kružnice

Zaokrouhlím čísla na 10 a 100?

 

Orientuji se na číselné ose?

 

Narýsuji kružnici?

 

Dělím jednomístným číslem?

 

Spol: opak.testík o pravěku a Keltech, Velkomoravská říše

Doplním správné informace o pravěku a Keltech?

 

Zapíši si zajímavosti o Velkomoravské říši?

 

Př:  Příroda v zimě

Vím, jak přezimují někteří živočichové a rostliny?

 

Sp: Dokončení přáníček, šitá ozdoba- přinesu si pevnější jednobarevnou látku (flís, filc) nebo látku s vánočním motivem, vatu, jehlu a vyšívací bavlnku- stačí opět na středu.

Vytvořím a napíšu vánoční přání?

 

Vytvořím ozdobu (stromeček, srdíčko…) pomocí šití entlovacím stehem?

 

VV: Kresba postav z Betléma

Nakreslím postavy z Betléma?

 

OSV: Návštěva výstavy a sebehodnocení za prosinec

Napíšu sebehodnocení do Diáře za měsíc prosinec a pošlu ho ofocené do GC?