ŽáciTřídy5. BAktuality

Týdeníček 1.2. –5.2. 2021

ČJ- skloňování podst. jmen rodu středního

Psaní: přepis, diktát a doplňování do šk., prac. a dom. sešitů

Doplním i/y v koncovkách podst. jmen rodu stř.?

Vyjmenuji vzory podstatných jmen všech rodů?

Určím pád, číslo, rod a vzor u podst. jmen?

Aj: Should, shouldn´t, would, wouldn´t

Použiji způsobová slovesa a příslovce ve větách?

Přečtu text a porozumím mu?

Pojmenuji části těla a různá zranění?

M: Obor čísel do 10 000, práce s daty

G- rýsování čtyřúhelníků a zjištění jejich obvodu a obsahu

Písemně sečtu a odečtu čísla do 10 000?

Pracuji s daty?

Počítám příklady pomocí římských číslic?

Počítám slovní úlohy?

Spol: Opakování přemyslovských knížat a života před 1000 lety; Podnebí a počasí ČR

Popíši podnebí v ČR?

Popíšu život a stavební sloh před 1000 lety?    

Př: Neživá příroda - nerosty (minerály) a horniny

Popíši rozdíl mezi horninou a nerostem?

Vyhledám druhy křemene?

Sp: Mandala sněhové vločky

Pracuji s papírem?

Udržuji pořádek na svém pracovním místě?

VV: Kronika třídy-kresba a písmo

Vytvořím list o události z naší třídy?

OSV: Kontrola práce do GC

Pravidelně odevzdávám úkoly do GC a reaguji na komentáře učitele?

TV: Valčíkový a polkový krok, hry a vycházky ve sněhu

Zatančím si s rodiči valčík a polku?

Pravidelně každý den strávím čas venku?